Bible, ప్రకటన గ్రంథము, అధ్యాయం 13. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=11180&pid=68&tid=2&bid=61
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Bible / కొత్త నిబంధన / ప్రకటన గ్రంథము

Bible - Telugu Bible OV, 1880

యూదా ప్రకటన గ్రంథము

అధ్యాయం 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 మరియు పది కొమ్ములును ఏడు తలలును గల యొక క్రూరమృగము సముద్రములో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద పది కిరీటములును దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేళ్లును ఉండెను.

2 "నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుత పులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది, దానికి ఆ ఘటసర్పము తన బలమును తన సింహాసనమును గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను."

3 దాని తలలలో ఒక దానికి చావుదెబ్బ తగిలినట్టుండెను; అయితే ఆ చావుదెబ్బ మాని పోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళ్లుచు ఆశ్చర్యపు చుండిరి.

4 ఆ మృగమునకు అధికారమిచ్చినందున వారు ఘట సర్పమునకు నమస్కారము చేసిరి. మరియు వారు- ఈ మృగముతో సాటియెవడు? దానితో యుద్ధము చేయగల వాడెవడు? అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేసిరి.

5 డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడెను. మరియు నలువది రెండు నెలలు తన కార్యము జరుపనధికారము దానికి ఏర్పాటాయెను.

6 "గనుక దేవుని దూషించుటకును ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను."

7 మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను వారిని జయింపను దానికి అధికారమియ్యబడెను. ప్రతి వంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆయా భాషలు మాటలాడు వారి మీదను ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికియ్యబడెను.

8 "భూ నివాసులందరును, అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడియున్న గొఱ్ఱె పిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేయుదురు."

9 ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే వినును గాక;

10 "ఎవడైనను చెరపట్ట వలెనని ఉన్నయెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను ఖడ్గము చేత చంపినయెడల వాడు ఖడ్గము చేత చంపబడ వలెను, ఈ విషయములో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును కనబడును."

11 మరియు భూమిలో నుండి మరియొక క్రూరమృగము పైకివచ్చుట చూచితిని. గొఱ్ఱెపిల్ల కొమ్మువంటి రెండు కొమ్ములు దానికుండెను; అది ఘటసర్పము వలె మాటలాడుచుండెను;

12 అది ఆ మొదటి క్రూరమృగమునకున్న అధికారపు చేష్టలన్నియు దానియెదుట చేయుచున్నది; మరియు చావుదెబ్బ తగిలి బాగుపడియున్న ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు దానిలో నివసించువారును నమస్కారము చేయునట్లు అది బలవంతము చేయుచున్నది.

13 అది ఆకాశము నుండి భూమికి మనుష్యుల యెదుట అగ్ని దిగివచ్చునట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేయుచున్నది.

14 "కత్తి దెబ్బతినియు బ్రదికిన ఈ క్రూరమృగమునకు ప్రతిమను చేయవలెనని అది భూనివాసులతో చెప్పుచు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియ్యబడిన సూచనల వలన భూనివాసులను మోసపుచ్చుచున్నది."

15 "మరియు ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమ మాటలాడునట్లును, ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని హతము చేయునట్లును, ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమకు ప్రాణమిచ్చుటకై దానికి అధికారము ఇయ్యబడెను."

16 "కాగా కొద్దివారు గాని గొప్పవారుగాని ధనికులు గాని దరిద్రులు గాని, స్వతంత్రులు గాని దాసులు గాని, అందరును తమ కుడిచేతి మీదనైనను తమ నొసటియందైనను ముద్ర వేయించు కొనునట్లును, ఆ ముద్ర, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖ్యయైనను గలవాడు తప్ప, క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవనికిని అధికారము లేకుండునట్లును అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది."

17 బుద్ధిగల వాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము;

18 "అది యొక మనుష్యుని సంఖ్యయే, ఆ సంఖ్య ఆరువందల ఆరువదియారు; ఇందులో జ్ఞానము కలదు."

<< ← Prev Top Next → >>