Библия, Къ ри́млѧнѡмъ, Глава 11. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=11059&pid=47&tid=2&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Новый Завет / Къ ри́млѧнѡмъ

Библия - Церковнославянская

Дѣѧ҄нїѧ Къ ри́млѧнѡмъ а҃ къ корі́нѳѧнѡмъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Глаго́лю ѹ҆̀бо: є҆да̀ ѿри́нѹ бг҃ъ лю́ди своѧ҄; Да не бѹ́детъ. И҆́бо и҆ а҆́зъ ї҆и҃лтѧнинъ є҆́смь, ѿ сѣ́мене а҆враа́млѧ, колѣ́на венїамі́нова.

2 Не ѿри́нѹ бг҃ъ люде́й свои́хъ, и҆̀хже пре́жде разѹмѣ̀. (За҄ 105.) И҆лѝ не вѣ́сте, ѡ҆ и҆лїѝ что̀ глаго́летъ писа́нїе, ѩ҆́кѡ приповѣ́дѹетъ бг҃ови {вопїе́тъ къ бг҃ѹ} на ї҆и҃лѧ, глаго́лѧ:

3 гд҇и, про҇ро́ки твоѧ҄ и҆зби́ша и҆ ѻ҆лтари҄ твоѧ҄ раскопа́ша: и҆ а҆́зъ ѡ҆ста́хъ є҆ди́нъ, и҆ и҆́щѹтъ дѹшѝ моеѧ̀, и҆з̾ѧ́ти ю҆̀.

4 Но что̀ гл҃етъ є҆мѹ̀ бж҇твенный ѿвѣ́тъ; Ѡ҆ста́вихъ себѣ̀ се́дмь ты́сѧщъ мѹже́й, и҆̀же не преклони́ша колѣ́на пред̾ ваа́ломъ.

5 Та́кѡ ѹ҆̀бо и҆ въ нн҃ѣшнее вре́мѧ ѡ҆ста́нокъ по и҆збра́нїю блгдти бы́сть.

6 А҆́ще ли по блгдти, то̀ не ѿ дѣ́лъ: занѐ блгдть ѹ҆жѐ не быва́етъ блгдть. А҆́ще ли ѿ дѣ́лъ, ктомѹ̀ нѣ́сть блгдть: занѐ дѣ́ло ѹ҆жѐ нѣ́сть дѣ́ло.

7 Что̀ ѹ҆̀бо; Є҆гѡ́же и҆ска́ше ї҆и҃ль, сегѡ̀ не полѹчѝ, а҆ и҆збра́нїе полѹчѝ: про́чїи же ѡ҆слѣпи́шасѧ,

8 ѩ҆́коже є҆́сть пи́сано: дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ дѹ́хъ ѹ҆миле́нїѧ {дѹ́ха нечѹ́вствїѧ}, ѻ҆́чи не ви́дѣти и҆ ѹ҆́шы не слы́шати, да́же до дне́шнѧгѡ днѐ.

9 И҆ дв҃дъ глаго́летъ: да бѹ́детъ трапе́за и҆́хъ въ сѣ́ть и҆ въ ло́въ, и҆ въ собла́знъ и҆ въ воздаѧ́нїе и҆̀мъ:

10 да помрача́тсѧ ѻ҆́чи и҆́хъ є҆́же не ви́дѣти, и҆ хребе́тъ и҆́хъ вы́нѹ слѧца́й.

11 Глаго́лю ѹ҆̀бо: є҆да̀ согрѣши́ша, да ѿпадѹ́тъ; Да не бѹ́детъ. Но тѣ́хъ паде́нїемъ сп҇нїе ѩ҆зы́кѡмъ, во є҆́же раздражи́ти и҆̀хъ.

12 А҆́ще ли же прегрѣше́нїе и҆́хъ бога́тство мі́ра, и҆ ѿпаде́нїе и҆́хъ бога́тство ѩ҆зы́кѡвъ: кольмѝ па́че и҆сполне́нїе и҆́хъ;

13 (За҄ 106.) Ва́мъ бо глаго́лю ѩ҆зы́кѡмъ: поне́же ѹ҆́бѡ є҆́смь а҆́зъ ѩ҆зы́кѡмъ а҆п҇лъ, слѹ́жбѹ мою̀ прославлѧ́ю.

14 А҆́ще ка́кѡ раздражѹ̀ мою̀ пло́ть, и҆ спасѹ̀ нѣ҄кїѧ ѿ ни́хъ;

15 А҆́ще бо ѿложе́нїе и҆́хъ, примире́нїе мі́рѹ, что̀ прїѧ́тїе, ра́звѣ жи́знь и҆з̾ ме́ртвыхъ;

16 А҆́ще ли нача́токъ ст҃ъ, то̀ и҆ примѣше́нїе: и҆ а҆́ще ко́рень ст҃ъ, то̀ и҆ вѣ҄тви.

17 А҆́ще ли нѣ҄кїѧ ѿ вѣ́твей ѿломи́шасѧ, ты́ же, ди́вїѧ ма́слина сы́й, прицѣпи́лсѧ є҆сѝ въ ни́хъ, и҆ прича́стникъ ко́рене и҆ ма́сти ма́слинныѧ сотвори́лсѧ є҆сѝ,

18 не хвали́сѧ на вѣ҄тви: а҆́ще ли же хва́лишисѧ, не ты̀ ко́рень но́сиши, но ко́рень тебѐ.

19 Рече́ши ѹ҆̀бо: ѿломи́шасѧ вѣ҄тви, да а҆́зъ прицѣплю́сѧ.

20 До́брѣ: невѣ́рїемъ ѿломи́шасѧ, ты́ же вѣ́рою стои́ши: не высокомѹ́дрствѹй, но бо́йсѧ.

21 А҆́ще бо бг҃ъ є҆сте́ственныхъ вѣтве́й не пощадѣ̀, да не ка́кѡ и҆ тебѐ не пощади́тъ.

22 Ви́ждь ѹ҆̀бо бл҃гость и҆ непощадѣ́нїе бж҃їе: на ѿпа́дшихъ ѹ҆́бѡ непощадѣ́нїе, а҆ на тебѣ̀ бл҃гость бж҃їѧ, а҆́ще пребѹ́деши въ бл҃гости: а҆́ще ли же нѝ, то̀ и҆ ты̀ ѿсѣ́ченъ бѹ́деши.

23 И҆ ѻ҆ни́ же, а҆́ще не пребѹ́дѹтъ въ невѣ́рствїи, прицѣпѧ́тсѧ: си́ленъ бо є҆́сть бг҃ъ па́ки прицѣпи́ти и҆̀хъ.

24 А҆́ще бо ты̀ ѿ є҆сте́ственныѧ ѿсѣче́нъ ди́вїѧ ма́слины, и҆ чрез̾ є҆стество̀ прицѣпи́лсѧ є҆сѝ къ до́брѣй ма́слинѣ: кольмѝ па́че сі́и, и҆̀же по є҆стествѹ̀, прицѣпѧ́тсѧ свое́й масли́нѣ;

25 (За҄ 107.) Не бо̀ хощѹ̀ ва́съ не вѣ́дѣти та́йны сеѧ̀, бра́тїе, да не бѹ́дете ѡ҆ себѣ̀ мѹ́дри, ѩ҆́кѡ ѡ҆слѣпле́нїе ѿ ча́сти ї҆и҃леви бы́сть, до́ндеже и҆сполне́нїе ѩ҆зы́кѡвъ вни́детъ,

26 и҆ та́кѡ ве́сь ї҆и҃ль спасе́тсѧ, ѩ҆́коже є҆́сть пи́сано: прїи́детъ ѿ сїѡ́на и҆збавлѧ́ѧй, и҆ ѿврати́тъ нече́стїе ѿ ї҆а́кѡва:

27 и҆ се́й и҆̀мъ ѿ менє̀ завѣ́тъ, є҆гда̀ ѿимѹ̀ грѣхѝ и҆́хъ.

28 По бл҃говѣствова́нїю ѹ҆́бѡ, вразѝ ва́съ ра́ди: по и҆збра́нїю же, возлю́блени ѻ҆тє́цъ ра́ди.

29 Нераска҄ѧнна бо дарова҄нїѧ и҆ зва́нїе бж҃їе.

30 ѩ҆́коже бо и҆ вы̀ и҆ногда̀ проти́вистесѧ бг҃ови, нн҃ѣ же поми́ловани бы́сте си́хъ противле́нїемъ {си́хъ ра́ди противле́нїѧ}:

31 та́кожде и҆ сі́и нн҃ѣ проти́вишасѧ ва́шей ми́лости {ва́шегѡ ра́ди поми́лованїѧ}, да и҆ ті́и поми́ловани бѹ́дѹтъ.

32 Затвори́ бо бг҃ъ всѣ́хъ въ противле́нїе, да всѣ́хъ поми́лѹетъ.

33 Ѽ, глѹбина̀ бога́тства и҆ премѹ́дрости и҆ ра́зѹма бж҃їѧ! ѩ҆́кѡ неиспы́тани сѹ́дове є҆гѡ̀, и҆ неизслѣ́довани пѹтїѐ є҆гѡ̀.

34 Кто̀ бо̀ разѹмѣ̀ ѹ҆́мъ гд҇ень, и҆лѝ кто̀ совѣ́тникъ є҆мѹ̀ бы́сть;

35 И҆лѝ кто̀ пре́жде дадѐ є҆мѹ̀, и҆ возда́стсѧ є҆мѹ̀;

36 ѩ҆́кѡ и҆з̾ тогѡ̀ и҆ тѣ́мъ и҆ въ не́мъ всѧ́чєскаѧ. Томѹ̀ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

<< ← Prev Top Next → >>