Cebuano Ang Biblia, Roma, Kapitulo 1. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=11047&pid=47&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Roma

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mga Buhat Roma 1 Corinto

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Si Pablo, ulipon ni Jesucristo, gitawag aron mahimong apostol, ginahin alang sa Maayong Balita sa Dios,

2 Nga iyang gisaad kaniadto pinaagi sa iyang mga manalagna, sa mga Balaang Kasulatan;

3 Mahatungod sa iyang Anak, nga natawo sa kaliwatan ni David, sumala sa unod,

4 Nga gipahayag nga Anak sa Dios nga may gahum, sumala sa Espiritu sa pagkabalaan, tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay, ni Jesucristo nga atong Ginoo;

5 Nga pinaagi kaniya nakadawat kami sa gracia ug sa pagka-apostol ngadto sa pagkamasinulondon sa pagtoo sa kinataliwad-an sa tanang mga nasud, tungod sa iyang ngalan,

6 Nga sa taliwala nila kamo usab, mga tinawag nga mga iya ni Jesucristo:

7 Alang sa tanan nga anaa sa Roma, mga hinigugma sa Dios, nga gitawag aron mahimong balaan: Kaninyo ang gracia, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo.

8 Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Jesucristo tungod kaninyong tanan, nga ang inyong pagtoo ginamantala sa tibook nga kalibutan.

9 Kay ang Dios mao ang akong saksi nga kaniya nagaalagad ako sa akong espiritu sa Maayong Balita sa iyang Anak, nga sa walay undang nagahisgut ako tungod kaninyo gihapon sa akong mga pag-ampo,

10 Nga nagapangamuyo ako, basin pa nga sa katapusan, sa bisan unsang paagi, itugot kanako pinaagi sa kabubut-on sa Dios ang kasayon sa pag-anha diha kaninyo.

11 Kay nangandoy ako sa pagpakigkita kaninyo aron ako makahatag kaninyo ug gasa nga espirituhanon, sa tuyo nga kamo mangahimong malig-on;

12 Ang buot ingnon mao, nga ako sa anaa na kaninyo magakalipay uban kaninyo, tagsatagsa kanato tungod sa pagtoo sa usa ug usa, ang inyo, ug ang ako.

13 Ug dili ako buot, mga igsoon, nga kamo dili masayud, nga sa nakadaghan naghunahuna ako sa pag-anha kaninyo (bisan hangtud karon ginaulangan ako), aron ako adunay bunga usab diha kaninyo, ingon man sa uban nga mga Gentil.

14 Utangan ako sa mga Greciahanon ingon man sa mga dumoduong, sa mga makinaadmanon ingon man sa mga burong.

15 Busa, kutob sa akong mahimo andam ako sa pagwali sa Maayong Balita kaninyo usab nga anaa sa Roma.

16 Kay dili ko igakaulaw ang Maayong Balita; kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo: una sa tanan, sa Judio, ug ingon man sa Greciahanon.

17 Kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarung sa Dios gikan sa pagtoo ngadto sa pagtoo, ingon sa nahasulat: Apan ang matarung mabuhi tungod sa pagtoo.

18 Kay ang kaligutgut sa Dios ginapadayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadilidiosnon ug sa pagkadilimatarung sa mga tawo, nga nanagpugong sa kamatuoran pinaagi sa pagkadilimatarung.

19 Kay kadtong mahibaloan mahatungod sa Dios, ginapahayag diha kanila; kay kini gipahayag man sa Dios kanila.

20 Kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dakung katin-aw, nga masabut pinaagi sa mga butang nga binuhat; bisan pa, ang iyang walay kinutobang gahum ug pagkadios; aron sila wala nay ikabalibad.

21 Kay, sa hing-ilhan nila ang Dios, wala nila paghimayaa siya ingon nga Dios, bisan managpasalamat sila; kondili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, ug ang ilang kasingkasing nga walay pagsabut, gingitngitan.

22 Sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makinaadmanon, nanga-himong buang sila.

23 Ug giilisan nila ang himaya sa dilimadunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tawo nga madunoton, ug sa mga langgam, ug sa mga mananap nga may upat ka tiil, ug sa mga nagakamang sa yuta.

24 Tungod niini ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa mga kailibgon sa ilang mga kasingkasing ngadto sa kahugawan, aron ang ilang mga lawas magmatalamayon diha sa ilang kaugalingon.

25 Kay niana ang kamatuoran sa Dios giilisan nila sa bakak, ug gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kay sa Magbubuhat nga mao ang dalayegon sa walay katapusan. Amen.

26 Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig; kay ang ilang mga babaye nanag-alili sa paggawi nga kinaiya ngadto sa paggawi nga supak sa kinaiya.

27 Ug sa mao usab nga pagkaagi ang mga lalake, mingbiya sa kinaiya nga paggamit sa babaye, nanagdilaab diha sa ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa, ang mga lalake sa ilang masigkalalake nanagbuhat sa kangil-ad, ug nagpakadawat sa ilang kaugalingon niadtong bayad nga angay sa ilang kasaypanan.

28 Ug tungod kay nagdumili sila sa pagbaton sa Dios sa ilang kahibalo, ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa usa ka hunahuna nga dunot, sa pagbuhat niadtong mga butang nga dili angay.

29 Nga napuno sila sa tanan nga pagkadilimatarung, pagkadautan, pagkahikaw, pagkamadinauton; napuno sa kasina, pagkamamumuno, pagkalalis, pagkalimbongan, kangil-ad sa kasingkasing, mga tigsugyot;

30 Mga malibakon, masilagon sa Dios, mga mapasipalahon, palabilabihon, andakan, mga magtutukod sa mga kadaut, masupilon sa mga ginikanan;

31 Mga walay pagsabut, mga mag-bubungkag sa mga gikauyonan, mga walay gugma nga kinaiya, mga walay kalooy;

32 Nga kini sila sa hingbaloan nila ang tulomanon sa Dios, nga ang mga nagabuhat sa mao nga mga butang, mga takus sa kamatayon, dili lamang ginabuhat nila ang mao, kondili usab nga sila nagatugot niadtong mga nagabuhat niini.

<< Prev Top Next → >>