Cebuano Ang Biblia, Juan, Kapitulo 9. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=11006&pid=45&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Juan

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Lucas Juan Mga Buhat

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Ug sa iyang pag-agi hingkit-an niya ang usa ka tawo nga buta gikan sa pagkatawo.

2 Ug ang iyang mga tinon-an nanagpangutana kaniya nga nagaingon: Rabbi, kinsa ang nakasala, kini bang tawohana kun ang iyang mga ginikanan, nga matawo siya nga buta?

3 Si Jesus mitubag: Bisan kini siya wala makasala, bisan ang iyang mga ginikanan, kondili aron igapahayag pinaagi kaniya ang mga buhat sa Dios.

4 Kinahanglan ako magbuhat sa mga bulohaton sa nagsugo kanako samtang adlaw pa; moabut ang gabii nga walay tawo nga makahimo sa pagbuhat.

5 Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan.

6 Sa nakapamulong siya niini, mingluwa sa yuta naghimo ug lapok sa laway, ug gidihog niya sa lapok ang mga mata sa buta.

7 Ug miingon kaniya: Umadto ka, ug manghugas sa danawan sa Siloe, (nga kong hubaron: Sinugo). Busa siya ming-adto ug nanghugas siya, ug mibalik nga nakakita na.

8 Unya ang mga silingan, ug ang nakakita kaniya kaniadto, nga makililimos siya, nanag-ingon: Dili ba kini mao ang naglingkod ug nagpakilimos?

9 Ang uban nanag-ingon: Mao kini, ug ang uban: Maingon-ingon kaniya. Siya miingon: Mao ako.

10 Unya sila nanag-ingon kaniya: Naunsa nga nabuka ang imong mga mata?

11 Siya mitubag ug miingon: Ang tawo nga ginganlan si Jesus, naghimo ug lapok, ug gidihog niya ang akong mga mata, ug miingon kanako: Umadto ka sa danawan sa Siloe, ug manghugas ka. Ug miadto ako ug nanghugas ako, ug nakadawat ako sa igtatan-aw.

12 Unya sila nanag-ingon kaniya: Hain man siya? Siya miingon: Ako wala masayud.

13 Gidala nila ang buta kaniadto, ngadto sa mga Fariseo.

14 Ug kadto adlaw nga igpapahulay, sa paghimo ni Jesus sa lapok ug gipabuka ang iyang mga mata.

15 Unya nangutana pag-usab kaniya ang mga Fariseo kong giunsa niya pagpakadawat sa igtatan-aw. Ug siya miingon kanila: Gibutangan niya ug lapok ang akong mga mata, ug nanghugas ako, ug nakakita ako.

16 Unya miingon ang uban sa mga Fariseo: Kining tawohana dili gikan sa Dios, kay siya walay paglihi sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban miingon: Unsaon pagkahimo sa usa ka tawo nga makasasala sa pagbuhat sa maong mga ilhanan? Ug sila may pagkabahinbahin.

17 Unya miingon sila pag-usab sa buta: Unsay igapamulong mo mahitungod kaniya, sa pagpabuka niya sa imong mga mata? Ug siya miingon: Manalagna siya.

18 Busa ang mga Judio wala motoo mahitungod kaniya nga siya kaniadto buta, ug nakadawat sa iyang igtatan-aw, hangtud nga gitawag nila ang mga ginikanan niining nakadawat sa igtatan-aw.

19 Ug sila nanagpangutana kanila: Mao ba kini ang inyong anak, nga giingon ninyo, nga natawo nga buta? Busa, naunsa nga makakita man siya karon?

20 Ang iyang mga ginikanan nanagpanubag kanila, ug nanag-ingon: Kami nanghibalo nga kini mao ang among anak, ug natawo nga buta.

21 Apan ngano nga makakita siya karon, wala kami manghibalo; wala usab kami manghibalo kong kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata: siya may edad na, pangutan-a ninyo siya; siya mosulti mahatungod sa iyang kaugalingon.

22 Kini gipamulong sa iyang mga ginikanan, kay sila nangahadlok sa mga Judio; kay kini sila nanagkasabut na, nga kong may motug-an nga siya mao si Cristo, kinahanglan pagulaon siya sa sinagoga.

23 Tungod niini, ang iyang mga ginikanan nanag-ingon: May edad na siya; pangutan-a ninyo siya.

24 Unya gitawag nila sa ikaduha ang tawo nga buta kaniadto, ug sila miingon kaniya: Maghatag ka ug himaya sa Dios; kami nanghibalo nga kining tawohana makasasala.

25 Busa, mitubag siya ug miingon: Kong siya makasasala, ako wala mahibalo; usa ka butang ang akong hingbaloan: nga, ako kaniadto buta, karon makakita na ako.

26 Ug sila nanag-ingon pag-usab kaniya: Unsay iyang gibuhat kanimo? Giunsa niya ang pagpabuka sa imong mga mata?

27 Siya mitubag kanila: Karon pa ngani giingon ko kamo, ug kamo wala manimati: ngano buot ba kamo magpatalinghug pag-usab? Buot ba usab kamo nga matinon-an niya?

28 Ug sila nasuko kaniya, ug gipamulongan: Ikaw iyang tinon-an; apan kami mga tinon-an ni Moises.

29 Kami nanghibalo nga ang Dios nakigsulti kang Moises; apan mahitungod niining tawohana kami wala manghibalo kong taga-diin siya.

30 Ang tawo mitubag, ug miingon kanila: Busa ang katingalahan mao kini, nga wala ninyo hibaloi kong taga-diin siya: ug siya nagpabuka sa akong mga mata.

31 Kita nanghibalo nga ang Dios wala magapatalinghug sa mga makasasala; apan kong kinsa ang nagasimba sa Dios, ug nagabuhat sa iyang kabubut-on, kini ginapatalinghugan niya.

32 Sukad sa sinugdan sa kalibutan wala pa gayud dungga nga may nakapabuka sa mga mata sa usa nga natawo nga buta.

33 Kong kini wala pa magagikan sa Dios, siya wala untay arang mahimo.

34 Sila mingtubag ug miingon kaniya: Ikaw natawo sa bug-os gayud nga sala, ug magatudlo ka hinoon kanamo? Ug gihinginlan siya.

35 Hingdunggan ni Jesus nga siya gihinginlan; ug sa hingkit-an siya, gisul-tihan siya: Motoo ba ikaw sa Anak sa Dios?

36 Siya mitubag ug miingon: Kinsa siya Ginoo, aron ako motoo kaniya?

37 Si Jesus miingon kaniya: Hingkit-an mo siya; ug mao ang nakigsulti kanimo.

38 Ug siya miingon: Mitoo ako, Ginoo. Ug misimba kaniya.

39 Ug si Jesus miingon: Ako mianhi dinhi niining kalibutana sa paghukom, aron ang dili makakita, makakita; ug ang mga makakita, mangabuta.

40 Ug kini hingdunggan sa uban nga mga Fariseo nga didto uban kaniya, ug nanag-ingon kaniya: Kami mga buta ba usab?

41 Si Jesus miingon kanila: Kong kamo mga buta pa unta, wala kamo managpakasala; apan karon nanag-ingon kamo: Makakita kami; busa ang inyong sala nagapadayon.

<< ← Prev Top Next → >>