Библия, Ѿ лѹкѝ, Глава 15. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10990&pid=44&tid=2&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Новый Завет / Ѿ лѹкѝ

Библия - Церковнославянская

Ѿ ма́рка Ѿ лѹкѝ Ѿ ї҆ѡа́нна

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Бѧ́хѹ же приближа́ющесѧ къ немѹ̀ всѝ мы́тарїе и҆ грѣ҄шницы, послѹ́шати є҆гѡ̀.

2 И҆ ропта́хѹ фарїсе́є и҆ кни́жницы, глаго́люще, ѩ҆́кѡ се́й грѣ́шники прїе́млетъ и҆ съ ни́ми ѩ҆́стъ.

3 Рече́ же къ ни҄мъ при́тчѹ сїю̀, глаго́лѧ:

4 кі́й человѣ́къ ѿ ва́съ и҆мы́й сто̀ ѻ҆ве́цъ, и҆ погѹ́бль є҆ди́нѹ ѿ ни́хъ, не ѡ҆ста́витъ ли девѧти́десѧти и҆ девѧтѝ въ пѹсты́ни, и҆ и҆́детъ в̾слѣ́дъ поги́бшїѧ, до́ндеже ѡ҆брѧ́щетъ ю҆̀;

5 И҆ ѡ҆брѣ́тъ возлага́етъ на ра҄мѣ своѝ ра́дѹѧсѧ:

6 и҆ прише́дъ въ до́мъ, созыва́етъ дрѹ́ги и҆ сосѣ́ды, глаго́лѧ и҆̀мъ: ра́дѹйтесѧ со мно́ю, ѩ҆́кѡ ѡ҆брѣто́хъ ѻ҆вцѹ̀ мою̀ поги́бшѹю.

7 Гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ та́кѡ ра́дость бѹ́детъ на нб҃сѝ ѡ҆ є҆ди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемсѧ, не́жели ѡ҆ девѧти́десѧтихъ и҆ девѧтѝ пра́вєдникъ, и҆̀же не тре́бѹютъ покаѧ́нїѧ.

8 И҆лѝ ка́ѧ жена̀ и҆мѹ́щи де́сѧть дра́хмъ, а҆́ще погѹби́тъ дра́хмѹ є҆ди́нѹ, не вжига́етъ ли свѣти́лника, и҆ помете́тъ хра́минѹ, и҆ и҆́щетъ прилѣ́жнѡ, до́ндеже ѡ҆брѧ́щетъ;

9 И҆ ѡ҆брѣ́тши созыва́етъ дрѹги҄ни и҆ сосѣ́ды, глаго́лющи: ра́дѹйтесѧ со мно́ю, ѩ҆́кѡ ѡ҆брѣто́хъ дра́хмѹ поги́бшѹю.

10 Та́кѡ, глаго́лю ва́мъ, ра́дость быва́етъ пред̾ а҆́гг҃лы бж҃їими ѡ҆ є҆ди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемсѧ.

11 (За҄ 79.) Рече́ же: человѣ́къ нѣ́кїй и҆мѣ̀ два̀ сы҄на:

12 и҆ речѐ ю҆нѣ́йшїй є҆ю̀ {ѿ ни́хъ} ѻ҆тцѹ̀: ѻ҆́тче, да́ждь мѝ досто́йнѹю ча́сть и҆мѣ́нїѧ. И҆ раздѣлѝ и҆́ма и҆мѣ́нїе.

13 И҆ не по мно́зѣхъ дне́хъ собра́въ всѐ мні́й сы́нъ, ѿи́де на странѹ̀ дале́че, и҆ тѹ̀ расточѝ и҆мѣ́нїе своѐ, живы́й блѹ́днѡ.

14 И҆зжи́вшѹ же є҆мѹ̀ всѐ, бы́сть гла́дъ крѣ́покъ на странѣ̀ то́й, и҆ то́й нача́тъ лиша́тисѧ.

15 И҆ ше́дъ прилѣпи́сѧ є҆ди́номѹ ѿ жи́тєль тоѧ̀ страны̀: и҆ посла̀ є҆го̀ на се́ла своѧ҄ пастѝ свинїѧ҄.

16 И҆ жела́ше насы́тити чре́во своѐ ѿ рожє́цъ, ѩ҆̀же ѩ҆дѧ́хѹ свинїѧ҄: и҆ никто́же даѧ́ше є҆мѹ̀.

17 Въ себе́ же прише́дъ, речѐ: коли́кѡ нае́мникѡмъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀ и҆збыва́ютъ хлѣ́бы, а҆́зъ же гла́домъ ги́блю;

18 Воста́въ и҆дѹ̀ ко ѻ҆тцѹ̀ моемѹ̀, и҆ рекѹ̀ є҆мѹ̀: ѻ҆́тче, согрѣши́хъ на нб҃о и҆ пред̾ тобо́ю,

19 и҆ ѹ҆жѐ нѣ́смь досто́инъ нарещи́сѧ сы́нъ тво́й; сотвори́ мѧ ѩ҆́кѡ є҆ди́наго ѿ нає́мникъ твои́хъ.

20 И҆ воста́въ и҆́де ко ѻ҆тцѹ̀ своемѹ̀. Є҆ще́ же є҆мѹ̀ дале́че сѹ́щѹ, ѹ҆зрѣ̀ є҆го̀ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ ми́лъ є҆мѹ̀ бы́сть, и҆ те́къ нападѐ на вы́ю є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆блобыза̀ є҆го̀.

21 Рече́ же є҆мѹ̀ сы́нъ: ѻ҆́тче, согрѣши́хъ на нб҃о и҆ пред̾ тобо́ю, и҆ ѹ҆жѐ нѣ́смь досто́инъ нарещи́сѧ сы́нъ тво́й.

Ѿ лѹкѝ 15:21 - The Return of the Prodigal Son
The Return of the Prodigal Son
22 Рече́ же ѻ҆те́цъ къ рабѡ́мъ свои҄мъ: и҆знеси́те ѻ҆де́ждѹ пе́рвѹю и҆ ѡ҆блецы́те є҆го̀, и҆ дади́те пе́рстень на рѹ́кѹ є҆гѡ̀ и҆ сапогѝ на но́зѣ:

23 и҆ приве́дше теле́цъ ѹ҆пита́нный заколи́те, и҆ ѩ҆́дше весели́мсѧ:

24 ѩ҆́кѡ сы́нъ мо́й се́й ме́ртвъ бѣ̀, и҆ ѡ҆живѐ: и҆ и҆зги́блъ бѣ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ. И҆ нача́ша весели́тисѧ.

25 Бѣ́ же сы́нъ є҆гѡ̀ ста́рѣй на селѣ̀: и҆ ѩ҆́кѡ грѧды́й прибли́жисѧ къ до́мѹ, слы́ша пѣ́нїе и҆ ли́ки:

26 и҆ призва́въ є҆ди́наго ѿ ѻ҆́трѡкъ, вопроша́ше: что̀ (ѹ҆̀бо) сїѧ҄ сѹ́ть;

27 Ѻ҆́нъ же речѐ є҆мѹ̀, ѩ҆́кѡ бра́тъ тво́й прїи́де: и҆ закла̀ ѻ҆те́цъ тво́й телца̀ ѹ҆пита́нна, ѩ҆́кѡ здра́ва є҆го̀ прїѧ́тъ.

28 Разгнѣ́васѧ же, и҆ не хотѧ́ше вни́ти. Ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ и҆зше́дъ молѧ́ше є҆го̀.

29 Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ ѻ҆тцѹ̀: сѐ толи́кѡ лѣ́тъ рабо́таю тебѣ̀, и҆ николи́же за́пѡвѣди твоѧ҄ престѹпи́хъ, и҆ мнѣ̀ николи́же да́лъ є҆сѝ козлѧ́те, да со дрѹ҄ги свои́ми возвесели́лсѧ бы́хъ:

30 є҆гда́ же сы́нъ тво́й се́й, и҆з̾ѧды́й твоѐ и҆мѣ́нїе съ любодѣ́йцами, прїи́де, закла́лъ є҆сѝ є҆мѹ̀ телца̀ пито́маго.

31 Ѻ҆́нъ же речѐ є҆мѹ̀: ча́до, ты̀ всегда̀ со мно́ю є҆сѝ и҆ всѧ҄ моѧ҄ твоѧ҄ сѹ́ть:

32 возвесели́тижесѧ и҆ возра́довати подоба́ше, ѩ҆́кѡ бра́тъ тво́й се́й ме́ртвъ бѣ̀, и҆ ѡ҆живѐ: и҆ и҆зги́блъ бѣ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ.

<< ← Prev Top Next → >>