Библия, Ѿ ма́рка, Глава 13. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10972&pid=43&tid=2&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Новый Завет / Ѿ ма́рка

Библия - Церковнославянская

Ѿ матѳе́а Ѿ ма́рка Ѿ лѹкѝ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 И҆ и҆сходѧ́щѹ є҆мѹ̀ ѿ це́ркве, глаго́ла є҆мѹ̀ є҆ди́нъ ѿ ѹ҆чн҃къ є҆гѡ̀: ѹ҆чт҃лю, ви́ждь, каково̀ ка́менїе и҆ какова҄ зда҄нїѧ.

2 И҆ ѿвѣща́въ ї҆и҃съ речѐ є҆мѹ̀: ви́диши ли сїѧ҄ вели҄каѧ зда҄нїѧ; не и҆́мать ѡ҆ста́ти здѣ̀ ка́мень на ка́мени, и҆́же не разори́тсѧ.

3 И҆ сѣдѧ́щѹ є҆мѹ̀ на горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй прѧ́мѡ це́ркве, вопроша́хѹ є҆го̀ є҆ди́наго пе́тръ и҆ ї҆а́кѡвъ, и҆ ї҆ѡа́ннъ и҆ а҆ндре́й:

4 рцы̀ на́мъ, когда̀ сїѧ҄ бѹ́дѹтъ; и҆ ко́е (бѹ́детъ) зна́менїе, є҆гда̀ и҆́мѹтъ всѧ҄ сїѧ҄ сконча́тисѧ;

5 Ї҆и҃съ же ѿвѣща́въ и҆̀мъ, нача́тъ гл҃ати: блюди́тесѧ, да не кто̀ ва́съ прельсти́тъ.

6 Мно́зи бо прїи́дѹтъ во и҆́мѧ моѐ, глаго́люще, ѩ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь: и҆ мнѡ́ги прельстѧ́тъ.

7 Є҆гда́ же ѹ҆слы́шите бра҄ни и҆ слы҄шанїѧ бра́немъ, не ѹ҆жаса́йтесѧ: подоба́етъ бо бы́ти: но не ѹ҆̀ кончи́на.

8 Воста́нетъ бо ѩ҆зы́къ на ѩ҆зы́къ, и҆ ца́рство на ца́рство: и҆ бѹ́дѹтъ трѹ́си по мѣ́стѡмъ, и҆ бѹ́дѹтъ гла҄ди и҆ мѧтє́жи. Нача́ло болѣ́знемъ сїѧ҄.

9 (За҄ 59.) Блюди́тесѧ же вы̀ са́ми: предадѧ́тъ бо вы̀ въ сѡ́нмища, и҆ на собо́рищихъ бїе́ни бѹ́дете: и҆ пред̾ воевѡ́ды и҆ цари҄ веде́ни бѹ́дете менє̀ ра́ди, во свидѣ́телство и҆̀мъ.

10 И҆ во всѣ́хъ ѩ҆зы́цѣхъ подоба́етъ пре́жде проповѣ́датисѧ є҆ѵⷢлїю.

11 Є҆гда́ же поведѹ́тъ вы̀ предаю́ще, не пре́жде пецы́тесѧ, что̀ возглаго́лете, ни поѹча́йтесѧ: но є҆́же а҆́ще да́стсѧ ва́мъ въ то́й ча́съ, сѐ глаго́лите: не вы́ бо бѹ́дете глаго́лющїи, но дх҃ъ ст҃ы́й.

12 Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и҆ ѻ҆те́цъ ча́до: и҆ воста́нѹтъ ча҄да на роди́тєли и҆ ѹ҆бїю́тъ и҆̀хъ.

13 И҆ бѹ́дете ненави́дими всѣ́ми и҆́мене моегѡ̀ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца̀, то́й спасе́нъ бѹ́детъ.

14 (За҄ 60.) Є҆гда́ же ѹ҆́зрите ме́рзость запѹстѣ́нїѧ, рече́ннѹю данїи́ломъ про҇ро́комъ, стоѧ́щѹ, и҆дѣ́же не подоба́етъ: чты́й да разѹмѣ́етъ: тогда̀ сѹ́щїи во ї҆ѹде́и да бѣжа́тъ на го́ры:

15 и҆ и҆́же на кро́вѣ, да не сла́зитъ въ до́мъ, ни да вни́детъ взѧ́ти чесѡ̀ ѿ до́мѹ своегѡ̀:

16 и҆ и҆́же на селѣ̀ сы́й, да не возврати́тсѧ вспѧ́ть взѧ́ти ри́зѹ свою̀.

17 Го́ре же непра҄зднымъ и҆ доѧ́щымъ въ ты҄ѧ дни҄.

18 Моли́тесѧ же, да не бѹ́детъ бѣ́гство ва́ше въ зимѣ̀.

19 Бѹ́дѹтъ бо дні́е ті́и ско́рбь, ѩ҆кова̀ не бы́сть такова̀ ѿ нача́ла созда́нїѧ, є҆́же созда̀ бг҃ъ, донн҃ѣ, и҆ не бѹ́детъ.

20 И҆ а҆́ще не бы̀ гд҇ь прекрати́лъ дні́й, не бы̀ ѹ҆́бѡ спасла́сѧ всѧ́ка пло́ть: но и҆збра́нныхъ ра́ди, и҆̀хже и҆збра̀, прекрати́тъ дни҄.

21 Тогда̀ а҆́ще кто̀ рече́тъ ва́мъ: сѐ, здѣ̀ хр҇то́съ, и҆лѝ: сѐ, ѻ҆́ндѣ: не и҆ми́те вѣ́ры.

22 Воста́нѹтъ бо лжехрі́сти и҆ лжепроро́цы и҆ дадѧ́тъ зна́мєнїѧ и҆ чѹдеса̀, є҆́же прельсти́ти, а҆́ще возмо́жно, и҆ и҆збра҄нныѧ.

23 Вы́ же блюди́тесѧ: сѐ, пре́жде рѣ́хъ ва́мъ всѧ҄.

24 (За҄ 61.) Но въ ты҄ѧ дни҄, по ско́рби то́й, со́лнце поме́ркнетъ, и҆ лѹна̀ не да́стъ свѣ́та своегѡ̀,

25 и҆ ѕвѣ́зды бѹ́дѹтъ съ небесѐ спа́дающѧ, и҆ си҄лы, ѩ҆̀же на небесѣ́хъ, подви́жѹтсѧ.

26 И҆ тогда̀ ѹ҆́зрѧтъ сн҃а чл҃вѣ́ческаго грѧдѹ́ща на ѡ҆́блацѣхъ съ си́лою и҆ сла́вою мно́гою.

27 И҆ тогда̀ по́слетъ а҆́гг҃лы своѧ҄ и҆ собере́тъ и҆збра҄нныѧ своѧ҄ ѿ четы́рехъ вѣ҄тръ, ѿ конца̀ землѝ до конца̀ не́ба.

28 Ѿ смоко́вницы же наѹчи́тесѧ при́тчи: є҆гда̀ ѹ҆жѐ вѣ́твїе є҆ѧ̀ бѹ́детъ мла́до и҆ и҆зраща́етъ ли́ствїе, вѣ́дите, ѩ҆́кѡ бли́з̾ є҆́сть жа́тва:

29 та́кѡ и҆ вы̀, є҆гда̀ сїѧ҄ ви́дите быва҄юща, вѣ́дите, ѩ҆́кѡ бли́з̾ є҆́сть, при две́рехъ.

30 А҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ не и҆́мать прейтѝ ро́дъ се́й, до́ндеже всѧ҄ сїѧ҄ бѹ́дѹтъ.

31 (За҄ 62.) Не́бо и҆ землѧ̀ пре́йдѹтъ, словеса́ же моѧ҄ не пре́йдѹтъ.

32 Ѡ҆ дни́ же то́мъ и҆лѝ ѡ҆ часѣ̀ никто́же вѣ́сть, ни а҆́гг҃ли, и҆̀же сѹ́ть на нб҃сѣ́хъ, ни сн҃ъ, то́кмѡ ѻ҆ц҃ъ.

33 Блюди́те, бди́те и҆ моли́тесѧ: не вѣ́сте бо, когда̀ вре́мѧ бѹ́детъ.

34 ѩ҆́коже человѣ́къ ѿходѧ̀ ѡ҆ста́вль до́мъ сво́й, и҆ да́въ рабѡ́мъ свои҄мъ вла́сть, и҆ комѹ́ждо дѣ́ло своѐ, и҆ вратарю̀ повелѣ̀, да бди́тъ.

35 Бди́те ѹ҆̀бо: не вѣ́сте бо, когда̀ госпо́дь до́мѹ прїи́детъ, ве́черъ, и҆лѝ полѹ́нощи, и҆лѝ въ пѣтлоглаше́нїе, и҆лѝ ѹ҆́трѡ:

36 да не прише́дъ внеза́пѹ, ѡ҆брѧ́щетъ вы̀ спѧ́щѧ.

37 А҆ ѩ҆̀же ва́мъ гл҃ю, всѣ҄мъ гл҃ю: бди́те.

<< ← Prev Top Next → >>