Библия, Данїи́ла, Глава 2. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10852&pid=29&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Данїи́ла

Библия - Церковнославянская

I҆езекі́илѧ Данїи́ла Ѡ҆сі́а

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Въ лѣ́то второ́е ца́рства навѹходоно́сорова, со́нїе ви́дѣ навѹходоно́соръ, и҆ ѹ҆жасе́сѧ дѹ́хъ є҆гѡ̀, и҆ со́нъ є҆гѡ̀ ѿстѹпѝ ѿ негѡ̀:

2 и҆ речѐ ца́рь призва́ти ѡ҆баѧ́телей и҆ волхвѡ́въ, и҆ чародѣ́євъ и҆ халде́євъ, є҆́же возвѣсти́ти царю̀ со́нъ є҆гѡ̀. И҆ прїидо́ша и҆ ста́ша пред̾ царе́мъ.

3 И҆ речѐ и҆̀мъ ца́рь: ви́дѣхъ со́нъ, и҆ ѹ҆жасе́сѧ дѹ́хъ мо́й, є҆́же ѹ҆разѹмѣ́ти со́нъ.

4 И҆ глаго́лаше халде́є сѵ́рски царе́ви: царю̀, во вѣ́ки живѝ: ты̀ повѣ́ждь со́нъ рабѡ́мъ твои҄мъ, и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣсти́мъ тѝ.

5 Ѿвѣща́ же ца́рь халде́ѡмъ и҆ речѐ: сло́во ѿстѹпи́ло є҆́сть ѿ менє̀: а҆́ще ѹ҆́бѡ не возвѣститѐ мѝ сна̀ и҆ сказа́нїѧ є҆гѡ̀, въ па́гѹбѹ вѹ́дете, и҆ до́мове ва́ши разгра́бѧтсѧ:

6 а҆́ще же со́нъ и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣститѐ мнѣ̀, даѧ҄нїѧ и҆ да́ры и҆ че́сть мно́гѹ прїи́мете ѿ менє̀: то́чїю со́нъ и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣсти́те мнѣ̀.

7 И҆ ѿвѣща́ша второ́е и҆ рѣ́ша: ца́рь да повѣ́сть со́нъ рабѡ́мъ свои҄мъ, и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣсти́мъ є҆мѹ̀.

8 И҆ ѿвѣща̀ ца́рь и҆ речѐ: пои́стиннѣ вѣ́мъ а҆́зъ, ѩ҆́кѡ вре́мѧ вы̀ (то́чїю) и҆скѹпѹ́ете, поне́же ви́дите, ѩ҆́кѡ ѿстѹпи́ло є҆́сть сло́во ѿ менє̀:

9 а҆́ще ѹ҆̀бо сна̀ не возвѣститѐ мнѣ̀, вѣ́мъ, ѩ҆́кѡ сло́во ло́жно и҆ растлѣ́нно совѣща́стесѧ рещи́ предо мно́ю, до́ндеже вре́мѧ мине́тъ: со́нъ мо́й повѣ́дите мнѣ̀, и҆ ѹ҆вѣ́мъ, ѩ҆́кѡ и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣститѐ мнѣ̀.

10 Ѿвѣща́ша же па́ки халде́є пред̾ царе́мъ и҆ рѣ́ша: нѣ́сть человѣ́ка на землѝ, и҆́же сло́во царе́во возмо́жетъ возвѣсти́ти, ѩ҆́кѡ всѧ́къ ца́рь вели́кїй и҆ кнѧ́зь не вопроша́етъ ссиева́гѡ словесѐ ѡ҆баѧ́телѧ, волхва̀ и҆ халде́а:

11 поне́же сло́во, є҆го́же вопроша́етъ ца́рь, тѧ́жко, и҆ нѣ́сть дрѹга́гѡ, и҆́же возвѣсти́тъ є҆̀ пред̾ царе́мъ, но то́чїю бо́зи, и҆́хже нѣ́сть житїѐ со всѧ́кою пло́тїю.

12 Тогда̀ ца́рь въ ѩ҆́рости и҆ во гнѣ́вѣ мно́зѣ речѐ погѹби́ти всѧ҄ мѹ҄дрыѧ ваввѷлѡ҄нскїѧ.

13 И҆ и҆зы́де повелѣ́нїе, и҆ мѹ́дрїи ѹ҆бива́хѹсѧ: и҆ взыска́ша данїи́ла и҆ дрѹгѡ́въ є҆гѡ̀ ѹ҆би́ти ѧ҆̀.

14 Тогда̀ данїи́лъ ѿвѣща̀ совѣ́тъ и҆ ра́зѹмъ а҆рїѡ́хѹ а҆рхїмагі́рѹ ца́рскѹ, и҆́же и҆зы́де ѹ҆би́ти мѹ́дрыхъ вавѷлѡ́нскихъ,

15 и҆ вопроша́ше и҆̀ глаго́лѧ: кнѧ́же царе́въ, ѡ҆ чесо́мъ и҆зы́де и҆зрѣче́нїе безстѹ́дное ѿ лица̀ царе́ва; Возвѣсти́ же а҆рїѡ́хъ сло́во данїи́лѹ.

16 Данїи́лъ же вни́де и҆ молѝ царѧ̀, ѩ҆́кѡ да вре́мѧ да́стъ є҆мѹ̀, и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ возвѣсти́тъ царю̀.

17 И҆ вни́де данїи́лъ въ до́мъ сво́й и҆ возвѣстѝ сло́во а҆на́нїи и҆ а҆за́рїи и҆ мїсаи́лѹ, дрѹгѡ́мъ свои҄мъ:

18 и҆ щедро́тъ проша́хѹ ѹ҆ бг҃а нб҇нагѡ ѡ҆та́йнѣ се́й, ѩ҆́кѡ да не поги́бнѹтъ данїи́лъ и҆ дрѹ́зїе є҆гѡ̀ со про́чїими мѹ́дрыми вавѷлѡ́нскими.

19 Тогда̀ данїи́лѹ во снѣ̀ но́щїю та́йна ѿкры́сѧ: и҆ благословѝ данїи́лъ бг҃а нб҇наго

20 и҆ речѐ: бѹ́ди и҆́мѧ гд҇а бг҃а блг҇ве́но ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка, ѩ҆́кѡ премдрость и҆ смы́слъ и҆ крѣ́пость є҆гѡ̀ є҆́сть,

21 и҆ то́й премѣнѧ́етъ времена̀ и҆ лѣ҄та, поставлѧ́етъ цари҄ и҆ преставлѧ́етъ, даѧ́й премѹ́дрость мѹ҄дрымъ и҆ ра́зѹмъ вѣ́дѹщымъ смышле́нїе:

22 то́й ѿкрыва́етъ глѹбѡ́каѧ и҆ сокровє́ннаѧ, свѣ́дый сѹ҄щаѧ во тмѣ̀ и҆ свѣ́тъ съ ни́мъ є҆́сть:

23 тебѣ̀, бж҃е ѻ҆тцє́въ мои́хъ, и҆сповѣ́даюсѧ и҆ хвалю̀, ѩ҆́кѡ премѹ́дрость и҆ си́лѹ да́лъ мѝ є҆сѝ и҆ возвѣсти́лъ мѝ є҆сѝ, ѩ҆̀же проси́хомъ ѹ҆ тебє̀, и҆ видѣ́нїе царе́во возвѣсти́лъ мѝ є҆сѝ.

24 И҆ прїи́де данїи́лъ ко а҆рїѡ́хѹ є҆го́же приста́ви ца́рь погѹби́ти мѹ҄дрыѧ вавѷлѡ́нскїѧ, и҆ речѐ є҆мѹ̀: мѹ́дрыхъ вавѷлѡ́нскихъ не погѹблѧ́й, но введи́ мѧ пред̾ царѧ̀, и҆ сказа́нїе сна̀ возвѣшѹ̀ є҆мѹ̀.

25 Тогда̀ а҆рїѡ́хъ съ потща́нїемъ введѐ данїи́ла пред̾ царѧ̀ и҆ речѐ є҆мѹ̀: ѡ҆брѣто́хъ мѹ́жа ѿ плѣ҄нникъ жидо́вскихъ, и҆́же сказа́нїе царю̀ возвѣсти́тъ.

26 И҆ ѿвѣща̀ ца́рь и҆ речѐ данїи́лѹ, є҆мѹ́же и҆́мѧ валтаса́ръ: мо́жеши ли мѝ возвѣсти́ти со́нъ, є҆го́же ви́дѣхъ, и҆ сказа́нїе є҆гѡ̀;

27 И҆ ѿвѣща̀ данїи́лъ пред̾ царе́мъ и҆ речѐ: та́йны, є҆ѧ́же ца́рь вопроша́етъ, нѣ́сть мѹ́дрыхъ, волхвѡ́въ, нижѐ ѡ҆баѧ́телей газари́нѡвъ (си́ла) возвѣсти́ти царю̀:

28 но є҆́сть бг҃ъ на нб҇си ѿкрыва́ѧй та҄йны и҆ возвѣстѝ царю̀ навѹходоно́сорѹ, и҆̀мже подоба́етъ бы́ти въ послѣ҄днїѧ дни҄. Со́нъ тво́й и҆ видѣ́нїе главы̀ твоеѧ̀ на ло́жи твое́мъ сїѐ є҆́сть, царю̀:

29 помышлє́нїѧ твоѧ҄ на ло́жи твое́мъ взыдо́ша, чесомѹ̀ подоба́етъ бы́ти по си́хъ, и҆ ѿкрыва́ѧй та҄йны ѩ҆вѝ тебѣ̀, и҆̀мже подоба́етъ бы́ти:

30 и҆ мнѣ̀ не премѹ́дростїю сѹ́щею во мнѣ̀ па́че всѣ́хъ живѹ́щихъ та́йна сїѧ̀ ѿкры́сѧ, но ра́ди тогѡ̀, ѩ҆́кѡ да возвѣщѹ̀ сказа́нїе царю̀, да ѹ҆разѹмѣ́еши размышлє́нїѧ се́рдца твоегѡ̀.

31 Ты̀, царю̀ ви́дѣлъ є҆сѝ: и҆ сѐ, тѣ́ло є҆ди́но, ве́лїе тѣ́ло ѻ҆́но, и҆ ѡ҆бли́чїе є҆гѡ̀ высоко̀, стоѧ́що пред̾ лице́мъ твои́мъ, и҆ ѡ҆́бразъ є҆гѡ̀ стра́шенъ:

32 тѣ́ло, є҆гѡ́же глава̀ ѿ зла́та чи́ста, рѹ́цѣ и҆ пє́рси и҆ мы҄шцы є҆гѡ̀ срє́брѧны, чре́во и҆ сте́гна мѣ҄дѧна,

33 го́лєни желѣ҄зны, но́зѣ, ча́сть ѹ҆́бѡ нѣ́каѧ желѣ́зна и҆ ча́сть нѣ́каѧ скѹде́льна:

34 ви́дѣлъ є҆сѝ, до́ндеже ѿто́ржесѧ ка́мень ѿ горы̀ без̾ рѹ́къ, и҆ ѹ҆да́ри тѣ́ло въ но́зѣ желѣ҄зны и҆ скѹдє́льны, и҆ и҆стнѝ и҆̀хъ до конца̀:

35 тогда̀ сотро́шасѧ вкѹ́пѣ скѹде́ль, желѣ́зо, мѣ́дь, сребро̀ и҆ зла́то, и҆ бы́сть ѩ҆́кѡ пра́хъ ѿ гѹмна̀ лѣ́тнѧ: и҆ взѧ́тъ ѧ҆̀ премно́гїй вѣ́тръ, и҆ мѣ́сто не ѡ҆брѣ́тесѧ и҆̀мъ: ка́мень же порази́вый тѣ́ло бы́сть гора̀ вели́ка и҆ напо́лни всю̀ зе́млю.

36 Се́й є҆́сть со́нъ, а҆ сказа́нїе є҆гѡ̀ рече́мъ пред̾ царе́мъ.

37 Ты̀, царю̀, ца́рь царе́й, є҆мѹ́же бг҃ъ нб҇ный ца́рство дадѐ крѣ́пко и҆ держа́вно и҆ че́стно:

38 во всѧ́цѣмъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же живѹ́тъ сы́нове человѣ҄чи и҆ ѕвѣ́рїе по́льстїи, и҆ пти҄цы небє́сныѧ и҆ ры҄бы морскї҄ѧ да́лъ є҆́сть въ рѹ́кѹ твою̀ и҆ поста́вилъ тѧ̀ властели́на всѣ҄мъ: ты̀ є҆сѝ глава̀ злата́ѧ.

39 И҆ послѣдѝ тебє̀ воста́нетъ ца́рство дрѹго́е ме́ншее тебє̀, є҆́же є҆́сть сребро̀, ца́рство же тре́тїе, є҆́же є҆́сть мѣ́дь, є҆́же соѡдолѣ́етъ все́й землѝ,

40 и҆ ца́рство четве́ртое, є҆́же бѹ́детъ крѣ́пко а҆́ки желѣ́зо: ѩ҆́коже желѣ́зо стончева́етъ и҆ ѹ҆мѧгча́етъ всѧ҄, та́кожде и҆ то̀ и҆стончи́тъ и҆ и҆стни́тъ всѧ҄.

41 А҆ ѩ҆́кѡ ви́дѣлъ є҆сѝ но́зѣ и҆ пе́рсты, ча́сть ѹ҆́бѡ нѣ́кѹю желѣ́знѹ, ча́сть же нѣ́кѹю гли́нѧнѹ, ца́рство раздѣле́но бѹ́детъ, и҆ ѿ ко́рене желѣ́зна бѹ́детъ въ не́мъ, ѩ҆́коже ви́дѣлъ є҆сѝ желѣ́зо смѣ́шено съ гли́ною:

42 и҆ пе́рсты ножні́и, ча́сть ѹ҆́бѡ нѣ́каѧ желѣ́зна, ча́сть же нѣ́каѧ гли́нѧна, ча́сть нѣ́каѧ ца́рства бѹ́детъ крѣпка̀ и҆ ѿ негѡ̀ бѹ́детъ сокрѹше́на.

43 ѩ҆́кѡ ви́дѣлъ є҆сѝ желѣ́зо смѣ́шено со гли́ною, смѣ́шєны бѹ́дѹтъ во пле́мени человѣ́чи, и҆ не бѹ́дѹтъ прилѣплѧ́ющесѧ се́й къ семѹ̀, ѩ҆́коже желѣ́зо не смѣша́етсѧ со гли́ною.

44 И҆ во дне́хъ царе́й тѣ́хъ возста́витъ бг҃ъ нб҇ный ца́рство, є҆́же во вѣ́ки не разсы́плетсѧ, и҆ ца́рство є҆гѡ̀ лю́демъ и҆нѣ҄мъ не ѡ҆ста́нетсѧ, и҆стни́тъ и҆ развѣ́етъ всѧ҄ ца҄рства, то́е же ста́нетъ во вѣ́ки,

45 ѩ҆́коже ви́дѣлъ є҆сѝ, ѩ҆́кѡ ѿсѣче́сѧ ѿ горы̀ ка́мень без̾ рѹ́къ и҆ и҆стнѝ гли́нѹ, желѣ́зо, мѣ́дь, сребро̀, зла́то. Бг҃ъ вели́кїй возвѣстѝ царю̀, и҆̀мже подоба́етъ бы́ти по си́хъ: и҆ и҆́стиненъ со́нъ, и҆ вѣ́рно сказа́нїе є҆гѡ̀.

46 Тогда̀ ца́рь навѹходоно́соръ падѐ на лицѐ и҆ поклони́сѧ данїи́лѹ, и҆ речѐ да́ры и҆ благовѡ́нїѧ возлїѧ́ти є҆мѹ̀.

47 И҆ ѿвѣща́въ ца́рь речѐ данїи́лѹ: пои́стиннѣ бг҃ъ ва́шъ то́й є҆́сть бг҃ъ богѡ́въ и҆ гд҇ь господе́й и҆ цр҃ь царе́й, ѿкрыва́ѧй та҄йны, поне́же возмо́глъ є҆сѝ ѿкры́ти та́йнѹ сїю̀.

48 И҆ возвели́чи ца́рь данїи́ла, и҆ да́ры вели҄ки и҆ мнѡ́ги дадѐ є҆мѹ̀, и҆ поста́ви є҆го̀ над̾ все́ю страно́ю вавѷлѡ́нскою и҆ кнѧ́зѧ воево́дамъ, над̾ всѣ́ми мѹ́дрыми вавѷлѡ́нскими.

49 И҆ данїи́лъ просѝ ѹ҆ царѧ̀ и҆ приста́ви над̾ дѣ́лы страны̀ вавѷлѡ́нскїѧ седра́ха, мїса́ха и҆ а҆вденагѡ̀. Данїи́лъ же бѧ́ше во дворѣ̀ царе́вѣ.

<< ← Prev Top Next → >>