Библия, I҆езекі́илѧ, Глава 43. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10845&pid=28&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / I҆езекі́илѧ

Библия - Церковнославянская

Пла́чь ї҆еремі́евъ I҆езекі́илѧ Данїи́ла

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 И҆ веде́ мѧ ко вратѡ́мъ зрѧ́щымъ на восто́ки и҆ и҆зведе́ мѧ:

2 и҆ сѐ, сла́ва бг҃а ї҆и҃лева грѧдѧ́ше по пѹтѝ вра́тъ зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ гла́съ полка̀ а҆́ки гла́съ ѹ҆сѹгѹблѧ́ющихъ мно́гихъ, и҆ землѧ̀ свѣтѧ́шесѧ а҆́ки свѣ́тъ ѿ сла́вы є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ.

3 И҆ видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣхъ, по видѣ́нїю, є҆́же ви́дѣхъ, є҆гда̀ вхожда́хъ пома́зати гра́дъ: и҆ видѣ́нїе колесни́цы, ю҆́же ви́дѣхъ, подо́бѧшесѧ видѣ́нїю, є҆́же ви́дѣхъ на рѣцѣ̀ хова́ръ. И҆ падо́хъ на лицѐ моѐ.

4 Сла́ва же гд҇нѧ вни́де во хра́мъ по пѹтѝ вра́тъ зрѧ́щихъ на восто́къ.

5 И҆ взѧ́ мѧ дѹ́хъ и҆ введе́ мѧ во дво́ръ внѹ́треннїй: и҆ сѐ, по́лнъ сла́вы до́мъ гд҇ень.

6 И҆ ста́хъ, и҆ сѐ, гла́съ ѿ хра́ма гл҃ющагѡ ко мнѣ̀, и҆ мѹ́жъ стоѧ́ше бли́з̾ менє̀

7 и҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, ви́дѣлъ ли є҆сѝ мѣ́сто пр҇то́ла моегѡ̀ и҆ мѣ́сто стопы̀ но́гъ мои́хъ, и҆дѣ́же всели́тсѧ и҆́мѧ моѐ средѣ̀ до́мѹ ї҆и҃лева во вѣ́къ; и҆ не ѡ҆сквернѧ́тъ ктомѹ̀ и҆́мене моегѡ̀ ст҃а́гѡ до́мъ ї҆и҃левъ, ті́и и҆ старѣ҄йшины и҆́хъ во блѹже́нїи свое́мъ и҆ во ѹ҆бі́йствахъ старѣ́йшинъ свои́хъ средѣ̀ себє̀,

8 внегда̀ полага́хѹ преддве́рїе моѐ во преддве́рїихъ свои́хъ и҆ пра́ги моѧ҄ бли́з̾ пра́гѡвъ свои́хъ: и҆ да́ша стѣ́нѹ мою̀ ѩ҆́кѡ держа́щѹюсѧ менє̀ и҆ ѻ҆́нѣхъ, и҆ ѡ҆скверни́ша и҆́мѧ моѐ ст҃о́е въ беззако́нїихъ свои́хъ, ѩ҆̀же творѧ́хѹ: и҆ сконча́хъ ѧ҆̀ въ ѩ҆́рости мое́й и҆ во и҆збїе́нїи:

9 и҆ нн҃ѣ да ѿри́нѹтъ блѹже́нїе своѐ и҆ ѹ҆бї҄йства старѣ́йшинъ свои́хъ ѿ менє̀, и҆ вселю́сѧ средѣ̀ и҆́хъ во вѣ́къ.

10 Ты́ же, сы́не человѣ́чь, покажѝ до́мѹ ї҆и҃левѹ хра́мъ, и҆ да преста́нѹтъ ѿ грѣхѡ́въ свои́хъ: и҆ видѣ́нїе є҆гѡ̀, и҆ чиноположе́нїе є҆гѡ̀,

11 и҆ ті́и прїимѹ́тъ ка́знь свою̀ ѡ҆ всѣ́хъ, ѩ҆̀же сотвори́ша: и҆ распи́шеши хра́мъ и҆ ѹ҆гото́ванїе є҆гѡ̀, и҆ и҆схо́ды є҆гѡ̀ и҆ вхо́ды є҆гѡ̀, и҆ бытїѐ є҆гѡ̀ и҆ всѧ҄ повелѣ҄нїѧ є҆гѡ̀ и҆ всѧ҄ зако́ны є҆гѡ̀ возвѣсти́ши и҆̀мъ и҆ да впи́шеши пред̾ ни́ми, и҆ снабдѧ́тъ всѧ҄ ѡ҆правда҄нїѧ моѧ҄ и҆ всѧ҄ повелѣ҄нїѧ моѧ҄ и҆ сотворѧ́тъ ѧ҆̀.

12 И҆ расписа́нїе хра́ма на верхѹ̀ горы̀: всѝ предѣ́лы є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ ст҃а҄ѧ ст҃ы́хъ сѹ́ть.

13 Се́й зако́нъ хра́ма, и҆ сїѧ̀ мѣ́ра тре́бника, въ ла́коть ла́ктѧ и҆ дла́ни, нѣ́дро глѹбины̀ ла́коть на ла́коть и҆ ла́коть въ широтѹ̀, и҆ ѡ҆гражде́нїе ѹ҆́стїѧ є҆мѹ̀ ѡ҆́крестъ, пѧ́ди.

14 И҆ сїѧ̀ высота̀ тре́бника, и҆ ѿ глѹбины̀ нача́ла вдоле́нїѧ є҆гѡ̀ ко ѡ҆чисти́лищѹ вели́комѹ, є҆́же внизѹ̀, двѹ́хъ лакте́й, широта́ же ла́коть: а҆ ѿ ѡ҆чисти́лища ма́лагѡ ко ѡ҆чисти́лищѹ вели́комѹ ла҄кти четы́ри, и҆ широта̀ ла́коть.

15 И҆ а҆рїи́лъ четы́рехъ лакте́й, а҆ ѿ а҆рїи́ла и҆ вы́ше рогѡ́въ ла́коть:

16 а҆рїи́лъ же двана́десѧть лакте́й въ долготѹ̀ и҆ двана́десѧть лакте́й въ широтѹ̀, четвероѹго́ленъ на четы́ри ча҄сти своѧ҄.

17 И҆ ѡ҆чисти́лище четырена́десѧть лакте́й въ долготѹ̀ и҆ четырена́десѧть лакте́й въ широтѹ̀, четвероѹго́лно на четы́ри ча҄сти своѧ҄: и҆ ѡ҆гражде́нїе є҆мѹ̀ ѡ҆́крестъ ѡ҆крѹжа́ющее є҆го̀ по́лъ ла́ктѧ, и҆ ѡ҆бдержа́нїе є҆гѡ̀ ла́коть ѡ҆́крестъ, и҆ степє́ни є҆гѡ̀ зрѧ́щыѧ на восто́къ.

18 И҆ речѐ ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, сїѧ҄ гл҃етъ гд҇ь бг҃ъ ї҆и҃левъ: сїѧ҄ за́пѡвѣди тре́бника въ де́нь сотворе́нїѧ є҆гѡ̀, є҆́же возноси́ти на не́мъ всесожжє́нїѧ и҆ возлива́ти на́нь кро́вь.

19 И҆ да́си жерцє́мъ и҆ леѵі́тѡмъ, и҆̀же сѹ́ть ѿ сѣ́мене садѹ́кова, пристѹпа́ющымъ ко мнѣ̀, гл҃етъ гд҇ь бг҃ъ, є҆́же слѹжи́ти мнѣ̀, телца̀ ѿ говѧ́дъ за грѣ́хъ:

20 и҆ да во́змѹтъ ѿ кро́ве є҆гѡ̀ и҆ да возложа́тъ на четы́ри ро́ги тре́бника и҆ на четы́ри ча҄сти ѡ҆чисти́лища и҆ на ѡ҆снова́нїе ѡ҆́крестъ, и҆ ѡ҆кропи́ши є҆̀, и҆ ѡ҆чи́стѧтъ є҆̀:

21 и҆ да во́змѹтъ телца̀, и҆́же за грѣ́хъ, и҆ да сожже́тсѧ во ѿлѹче́ннѣмъ хра́мѣ внѣ̀ ст҃ы́хъ.

22 А҆ во вторы́й де́нь да во́змѹтъ два̀ кѡ́злища ѿ ко́зъ непоро́чныхъ за грѣ́хъ и҆ да ѡ҆чи́стѧтъ тре́бникъ, ѩ҆́коже ѡ҆чи́стиша телце́мъ.

23 И҆ є҆гда̀ сконча́ютъ ѡ҆чище́нїе, да принесѹ́тъ телца̀ ѿ говѧ́дъ непоро́чна и҆ ѻ҆вна̀ ѿ ѻ҆ве́цъ непоро́чна,

24 и҆ да принесетѐ пред̾ гд҇а: и҆ да возве́ргѹтъ на нѧ̀ жерцы̀ со́ль и҆ да вознесѹ́тъ ѧ҆̀ гд҇еви всесожжє́нїѧ.

25 Се́дмь дні́й да сотвори́ши ко́злище за грѣ́хъ по всѧ҄ дни҄, и҆ телца̀ ѿ говѧ́дъ и҆ ѻ҆вна̀ ѿ ѻ҆ве́цъ непоро́чна, да сотворѧ́тъ се́дмь дні́й:

26 и҆ да ѡ҆чи́стѧтъ тре́бникъ и҆ ѡ҆свѧтѧ́тъ є҆го̀, и҆ напо́лнѧтъ рѹ́ки своѧ҄.

27 И҆ сконча́ютъ се́дмь дні́й, и҆ бѹ́детъ ѿ ѻ҆сма́гѡ днѐ и҆ пото́мъ, сотворѧ́тъ жерцы̀ на же́ртвенницѣ всесожжє́нїѧ ва҄ша и҆ ѩ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ: и҆ прїимѹ́ вы, гл҃етъ гд҇ь.

<< ← Prev Top Next → >>