Библия, I҆еремі́и, Глава 3. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10748&pid=26&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / I҆еремі́и

Библия - Церковнославянская

Кни́га проро́ка И҆са́їи I҆еремі́и Пла́чь ї҆еремі́евъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 А҆́ще ѿпѹ́ститъ мѹ́жъ женѹ̀ свою̀, и҆ ѿи́детъ ѿ негѡ̀ и҆ бѹ́детъ мѹ́жѹ и҆но́мѹ, є҆да̀ возвраща́ющисѧ возврати́тсѧ къ немѹ̀ па́ки; є҆да̀ непоро́чна бѹ́детъ и҆ неѡскверне́на жена̀ та̀; Ты́ же соблѹди́ла є҆сѝ съ па́стырьми мно́гими, и҆ возвраща́ласѧ є҆сѝ {Є҆вр.: ѻ҆ба́че ѡ҆брати́сѧ.} ко мнѣ̀, гл҃етъ гд҇ь.

2 Воздви́гни ѻ҆́чи твоѝ на правотѹ̀ и҆ ви́ждь, гдѣ̀ не смѣси́ласѧ є҆сѝ; На пѹте́хъ сидѣ́ла є҆сѝ а҆́ки вра́на ѡ҆со́бѧщаѧсѧ и҆ ѡ҆скверни́ла є҆сѝ зе́млю въ любодѣѧ́нїихъ и҆ въ лѹка́вствѣхъ твои́хъ,

3 и҆ и҆мѣ́ла є҆сѝ па́стырей мно́гихъ въ претыка́нїе себѣ̀ {Є҆вр.: сеѧ̀ ра́ди вины̀ ѹ҆дє́ржаны сѹ́ть ка҄пли дождє́вныѧ, и҆ до́ждь вече́рнїй не бы́сть.}: лицѐ жены̀ блѹдни́цы бы́сть тебѣ̀, не хотѣ́ла є҆сѝ постыдѣ́тисѧ ко всѣ҄мъ.

4 Не а҆́ки ли до́момъ менѐ нарекла̀ є҆сѝ и҆ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ вожде́мъ дѣ́вства твоегѡ̀;

5 є҆да̀ пребѹ́детъ во вѣ́къ, и҆лѝ сохрани́тсѧ въ побѣ́дѹ; Сїѧ҄ глаго́лала є҆сѝ, и҆ сотвори́ла є҆сѝ ѕла҄ѧ, и҆ возмогла̀ є҆сѝ.

6 И҆ речѐ гд҇ь ко мнѣ̀ во дни҄ ї҆ѡсі́и царѧ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, ѩ҆̀же сотвори́ ми до́мъ ї҆и҃левъ; поидо́ша на всѧ́кѹ го́рѹ высо́кѹ и҆ под̾ всѧ́ко дре́во ли́ствѧно и҆ соблѹди́ша та́мѡ.

7 И҆ реко́хъ по внегда̀ прелюбодѣ́йствовати є҆мѹ̀ во всѣ́хъ си́хъ: ко мнѣ̀ ѡ҆брати́сѧ. И҆ не ѡ҆брати́сѧ. И҆ ви́дѣ престѹпле́нїе є҆гѡ̀ престѹ́пница ї҆ѹде́а сестра̀ є҆гѡ̀.

8 И҆ ви́дѣхъ, ѩ҆́кѡ ѿ всѣ́хъ (и҆з̾ѡбличе́нъ є҆́сть), въ ни́хже ѩ҆́тъ бы́сть, въ ни́хже любодѣ́йствова до́мъ ї҆и҃левъ: сегѡ̀ ра́ди ѿпѹсти́хъ и҆̀ и҆ да́хъ є҆мѹ̀ кни́гѹ распѹ́стнѹю въ рѹ́цѣ є҆гѡ̀. Ѻ҆ба́че не ѹ҆боѧ́сѧ престѹ́пница ї҆ѹде́а (сестра̀ є҆гѡ̀), но и҆́де и҆ соблѹди́ла є҆́сть и҆ та̀:

9 и҆ бы́сть ни во что̀ блѹ́дъ є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆сквернѝ зе́млю, и҆ соблѹди́ла є҆́сть съ ка́менемъ и҆ со дре́вомъ.

10 И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀ престѹ́пница сестра̀ є҆ѧ̀ ї҆ѹде́а ѿ всегѡ̀ се́рдца своегѡ̀, но во лжѝ, речѐ гд҇ь.

11 И҆ речѐ гд҇ь ко мнѣ̀: ѡ҆правда̀ дѹ́шѹ свою̀ ѿстѹ́пница ї҆и҃ль, па́че престѹ́пницы ї҆ѹде́и:

12 и҆дѝ, и҆ прочтѝ словеса̀ та҄ къ сѣ́верѹ, и҆ рече́ши: ѡ҆брати́сѧ ко мнѣ̀, до́ме ї҆и҃левъ, речѐ гд҇ь: и҆ не ѹ҆тверждѹ̀ лица̀ моегѡ̀ на ва́съ, ѩ҆́кѡ мл҇тивъ а҆́зъ є҆́смь, речѐ гд҇ь, и҆ не прогнѣ́ваюсѧ на вы̀ во вѣ́ки.

13 Ѻ҆ба́че вѣ́ждь беззако́нїе твоѐ, ѩ҆́кѡ въ гд҇а бг҃а твоего̀ престѹпи́ла є҆сѝ, и҆ расточи́ла є҆сѝ пѹти҄ твоѧ҄ чѹжди҄мъ под̾ всѧ́кимъ дре́вомъ ли́ствѧнымъ, гла́са же моегѡ̀ не послѹ́шала є҆сѝ, речѐ гд҇ь.

14 Ѡ҆брати́тесѧ, сы́нове ѿстѹпи́вшїи, гл҃етъ гд҇ь: ѩ҆́кѡ а҆́зъ воз̾ѡблада́ю ва́ми и҆ поимѹ́ вы є҆ди́наго ѿ гра́да и҆ двѹ́хъ ѿ пле́мене, и҆ введѹ̀ ва́съ въ сїѡ́нъ

15 и҆ да́мъ ва́мъ па҄стыри по срдцѹ моемѹ̀, и҆ ѹ҆пасѹ́тъ ва́съ ра́зѹмомъ и҆ ѹ҆че́нїемъ.

16 И҆ бѹ́детъ, є҆гда̀ ѹ҆мно́житесѧ и҆ возрасте́те на землѝ, гл҃етъ гд҇ь, во дни҄ ѡ҆́ны не рекѹ́тъ ктомѹ̀: кївѡ́тъ завѣ́та ст҃а́гѡ ї҆и҃лева: не взы́детъ на се́рдце, ни воспомѧне́тсѧ, нижѐ посѣти́тсѧ, нижѐ сотвори́тсѧ ктомѹ̀.

17 Во дни҄ ѡ҆́ны нарекѹ́тъ ї҆ер҇ли́ма пр҇то́лъ гд҇ень, и҆ соберѹ́тсѧ къ немѹ̀ всѝ ѩ҆зы́цы во и҆́мѧ гд҇не во ї҆ер҇ли́мъ, и҆ не по́йдѹтъ ктомѹ̀ в̾слѣ́дъ похоте́й се́рдца своегѡ̀ ѕлѣ́йшагѡ.

18 Во дне́хъ тѣ́хъ прїи́детъ до́мъ ї҆ѹ́динъ ко до́мѹ ї҆и҃левѹ, и҆ по́йдѹтъ вкѹ́пѣ ѿ землѝ сѣ́верныѧ и҆ ѿ всѣ́хъ стра́нъ къ землѝ, ю҆́же да́хъ въ наслѣ́дїе ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ.

19 А҆́зъ же рѣ́хъ: да бѹ́детъ, гд҇и, ѩ҆́кѡ положѹ́ тѧ въ ча҄да и҆ да́мъ тебѣ̀ зе́млю и҆збра́ннѹю, достоѧ́нїе бг҃а вседержи́телѧ ѩ҆зы́кѡвъ: и҆ реко́хъ: ѻ҆ц҃е́мъ нарече́те мѧ̀ и҆ ѿ менє̀ не ѿвратите́сѧ.

20 Ѻ҆ба́че ѩ҆́коже ѿверга́етсѧ жена̀ сожи́телѧ своегѡ̀, та́кѡ ѿве́ржесѧ ѿ менє̀ до́мъ ї҆и҃левъ, речѐ гд҇ь.

21 Гла́съ и҆з̾ ѹ҆сте́нъ слы́шанъ бы́сть пла́ча и҆ моле́нїѧ сынѡ́въ ї҆и҃левыхъ, ѩ҆́кѡ беззако́нноваша въ пѹте́хъ свои́хъ, забы́ша гд҇а бг҃а ст҃а́го своего̀.

22 Возврати́тесѧ, сы́нове возвраща́ющїисѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ сокрѹшє́нїѧ ва҄ша. Сѐ, рабѝ мы̀ бѹ́демъ тебѣ̀, ты́ бо є҆сѝ гд҇ь бг҃ъ на́шъ.

23 И҆́стиннѡ лжи́ви бы́ша хо́лми и҆ мно́жество го́ръ, то́кмѡ гд҇емъ бг҃омъ на́шимъ сп҇нїе ї҆и҃лево.

24 Стѹ́дъ же поѧдѐ трѹды̀ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, ѿ ю҆́ности на́шеѧ, ѻ҆́вцы и҆́хъ и҆ телцы̀ и҆́хъ, и҆ сы́ны и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ.

25 Ѹ҆снѹ́хомъ въ постыдѣ́нїи на́шемъ, и҆ покры̀ на́съ безче́стїе на́ше, ѩ҆́кѡ гд҇ѹ бг҃ѹ на́шемѹ согрѣши́хомъ, мы̀ и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши, ѿ ю҆́ности на́шеѧ да́же до сегѡ̀ днѐ, и҆ не послѹ́шахомъ гла́са гд҇а бг҃а на́шегѡ.

<< ← Prev Top Next → >>