Библия, а҃ ца́рствъ, Глава 30. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10266&pid=11&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / а҃ ца́рствъ

Библия - Церковнославянская

Рѹ́ѳь а҃ ца́рствъ в҃ ца́рствъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 И҆ бы́сть приходѧ́щѹ даві́дѹ и҆ мѹжє́мъ є҆гѡ̀ къ секела́гѹ въ де́нь тре́тїй, и҆ а҆мали́къ нападѐ на ю҆́жнѹю странѹ̀ и҆ на секела́гъ, и҆ поразѝ секела́гъ и҆ сожжѐ є҆го̀ ѻ҆гне́мъ:

2 же́нъ же и҆ всѣ́хъ сѹ́щихъ въ не́мъ ѿ ма́ла до вели́ка не ѹ҆мертви́ша мѹ́жа ни жены̀, но плѣни́ша, и҆ ѿидо́ша въ пѹ́ть сво́й.

3 И҆ прїи́де даві́дъ и҆ мѹ́жїе є҆гѡ̀ во гра́дъ, и҆ сѐ, сожже́нъ бѧ́ше ѻ҆гне́мъ, жєны́ же и҆́хъ и҆ сы́нове и҆́хъ и҆ дщє́ри и҆́хъ плѣне́ни бы́ша.

4 И҆ воздви́же даві́дъ и҆ мѹ́жїе є҆гѡ̀ гла́съ сво́й и҆ пла́кашасѧ до́ндеже не бѣ̀ въ ни́хъ си́лы ктомѹ̀ пла́катисѧ.

5 И҆ жєны̀ ѻ҆́бѣ даві́дѡвы плѣне́ни бы́ша, а҆хїнаа́мъ ї҆езраилі́тынѧ, и҆ а҆вїге́а бы́вшаѧ жена̀ нава́ла карми́лскагѡ.

6 И҆ ѡ҆скорбѣ̀ даві́дъ ѕѣлѡ̀, ѩ҆́кѡ совѣща́шасѧ лю́дїе ка́менїемъ поби́ти є҆го̀, ѩ҆́кѡ скорбна̀ бѧ́ше дѹша̀ всѣ́хъ люді́й коегѡ́ждо ѡ҆ сынѣ́хъ свои́хъ и҆ ѡ҆ дще́рехъ свои́хъ. И҆ ѹ҆крѣпи́сѧ даві́дъ ѡ҆ гд҇ѣ бз҃ѣ свое́мъ,

7 и҆ речѐ даві́дъ ко а҆вїа́ѳарѹ ї҆ере́ю сы́нѹ а҆вїмеле́ховѹ: принесѝ є҆фѹ́дъ. И҆ принесѐ а҆вїа́ѳаръ є҆фѹ́дъ къ даві́дѹ.

8 И҆ вопросѝ даві́дъ гд҇а, глаго́лѧ: поженѹ́ ли в̾слѣ́дъ по́лчища сегѡ̀; и҆ пости́гнѹ ли и҆̀хъ; И҆ речѐ гд҇ь: гонѝ, ѩ҆́кѡ постиза́ѧ пости́гнеши и҆̀хъ и҆ и҆збавлѧ́ѧ и҆зба́виши.

9 И҆ и҆́де даві́дъ са́мъ и҆ ше́сть сѡ́тъ мѹже́й съ ни́мъ, и҆ прїидо́ша да́же до пото́ка восо́рска, про́чїи же ѡ҆ста́шасѧ:

10 и҆ гна̀ съ четы́рми сты̀ мѹже́й, двѣ́сти же мѹже́й ѡ҆ста́шасѧ, и҆̀же сѣдо́ша ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ пото́ка восо́рска.

11 И҆ ѡ҆брѣто́ша мѹ́жа є҆гѵ́птѧнина на селѣ̀, и҆ ѩ҆́ша є҆го̀, и҆ приведо́ша є҆го̀ къ даві́дѹ, и҆ да́ша є҆мѹ̀ хлѣ́ба, и҆ ѩ҆дѐ, и҆ напои́ша є҆го̀ водо́ю:

12 и҆ да́ша є҆мѹ̀ ча́сть смо́квей, и҆ ѩ҆дѐ, и҆ ѹ҆крѣпи́сѧ дѹ́хъ є҆гѡ̀ въ не́мъ, ѩ҆́кѡ не ѩ҆дѐ хлѣ́ба и҆ не пѝ воды̀ трѝ дни҄ и҆ трѝ но́щы.

13 И҆ речѐ є҆мѹ̀ даві́дъ: ѿкѹ́дѹ є҆сѝ, и҆ чі́й є҆сѝ ты̀; И҆ речѐ ѻ҆́трокъ є҆гѵ́птѧнинъ: а҆́зъ є҆́смь ра́бъ мѹ́жа а҆маликі́тѧнина, и҆ ѡ҆ста́ви мѧ̀ господи́нъ мо́й, ѩ҆́кѡ и҆знемого́хъ дне́сь ѹ҆жѐ тре́тїй де́нь:

14 и҆ мы̀ ходи́хомъ на ю҆́гъ до хеле́ѳї и҆ на ї҆ѹдє́йскїѧ страны҄ и҆ на гелвѹ́й, и҆ секела́гѹ пожго́хомъ ѻ҆гне́мъ.

15 И҆ речѐ є҆мѹ̀ даві́дъ: доведе́ши ли мѧ̀ до по́лчища сегѡ̀; И҆ речѐ: клени́сѧ мѝ бг҃омъ, ѩ҆́кѡ не ѹ҆бїе́ши мѧ̀ и҆ не преда́си мѧ̀ въ рѹ́цѣ господи́нѹ моемѹ̀, и҆ доведѹ́ тѧ до по́лчища сегѡ̀.

16 (И҆ клѧ́тсѧ є҆мѹ̀ даві́дъ:) и҆ приведѐ є҆го̀ ѻ҆на́мѡ, и҆ сѐ, ті́и разсѣ́ѧни бы́ша по лицѹ̀ всеѧ̀ землѝ, ѩ҆дѹ́ще и҆ пїю́ще и҆ пра́зднѹюще ѡ҆ всѣ́хъ коры́стехъ вели́кихъ, ѩ҆̀же взѧ́ша ѿ землѝ и҆ноплеме́нничи и҆ ѿ землѝ ї҆ѹ́дины.

17 И҆ прїи́де на ни́хъ даві́дъ, и҆ и҆збѝ и҆̀хъ ѿ ѹ҆́тра да́же до ве́чера и҆ наѹ́трїе: и҆ не спасе́сѧ ѿ ни́хъ мѹ́жъ, ра́звѣ четы́реста ѻ҆́трѡкъ, и҆̀же всѣдо́ша на велблю́ды и҆ ѹ҆бѣжа́ша.

18 И҆ ѿѧ̀ даві́дъ всѧ҄ є҆ли҄ка взѧ́ша а҆маликі́ты, и҆ ѻ҆́бѣ жєны̀ своѧ҄ ѿѧ̀,

19 и҆ не поги́бе и҆̀мъ ѿ ма́ла да́же до вели́ка, и҆ ѿ коры́стей, и҆ да́же до сынѡ́въ и҆ дще́рей и҆ да́же до всѣ́хъ, ѩ҆̀же взѧ́ша, и҆ всѧ҄ возвратѝ даві́дъ:

20 и҆ взѧ̀ даві́дъ всѧ҄ стада̀ и҆ па҄ствины, и҆ погна̀ пред̾ плѣ́номъ: и҆ плѣ́нъ ѻ҆́ный нарица́шесѧ се́й плѣ́нъ даві́довъ.

21 И҆ прїи́де даві́дъ къ двѣма̀ стѡ́мъ мѹжє́мъ ѡ҆ста́вшымсѧ и҆тѝ в̾слѣ́дъ даві́да, и҆̀хже посадѝ на пото́цѣ восо́рстѣ, и҆ и҆зыдо́ша на срѣ́тенїе даві́дѹ и҆ на срѣ́тенїе лю́демъ и҆̀же съ ни́мъ: и҆ прїи́де даві́дъ до люді́й, и҆ вопроси́ша є҆го̀ ѡ҆ ми́рныхъ.

22 И҆ ѿвѣща́ша всѝ мѹ́жїе па́гѹбнїи и҆ лѹка́внїи ѿ мѹже́й ра́тныхъ ходи́вшихъ съ даві́домъ и҆ рѣ́ша: ѩ҆́кѡ не гони́ша съ на́ми, не дади́мъ и҆̀мъ ѿ плѣ́на, є҆го́же взѧ́хомъ, но то́кмѡ кі́йждо женѹ̀ свою̀ и҆ ча҄да своѧ҄ да во́змѹтъ и҆ возвратѧ́тсѧ.

23 И҆ речѐ даві́дъ: не сотвори́те, бра́тїѧ моѧ҄, та́кѡ, повнегда̀ предадѐ гд҇ь на́мъ и҆ сохранѝ на́съ, и҆ предадѐ гд҇ь по́лчище сїѐ наше́дшее на ны̀ въ рѹ́ки на́шѧ:

24 и҆ кто̀ послѹ́шаетъ ва́шихъ слове́съ си́хъ; ѩ҆́кѡ не мє́нши на́съ сѹ́ть: поне́же по ча́сти и҆сходѧ́щагѡ на бра́нь, та́кѡ бѹ́детъ ча́сть сѣдѧ́щагѡ при сосѹ́дѣхъ, по томѹ́жде раздѣлѧ́тсѧ.

25 И҆ бы́сть ѿ днѐ тогѡ̀ и҆ вы́ше, и҆ бы́сть въ повелѣ́нїе и҆ на ѡ҆правда́нїе ї҆и҃лю да́же до днѐ сегѡ̀.

26 И҆ прїи́де даві́дъ въ секела́гъ, и҆ посла̀ старѣ́йшинамъ ѿ коры́стей ї҆ѹ́диныхъ и҆ и҆́скрєннимъ свои҄мъ, глаго́лѧ: сѐ, ва́мъ благослове́нїе ѿ коры́стей врагѡ́въ гд҇нихъ,

27 сѹ́щымъ въ веѳсѹ́рѣ и҆ въ ра́мѣ ю҆́жнѣй и҆ въ геѳо́рѣ,

28 и҆ во а҆рои́рѣ и҆ во а҆мма́дѣ, и҆ во сафѣ̀ и҆ во є҆сѳі́фѣ и҆ въ ге́ѳѣ,

29 и҆ въ кїна́нѣ и҆ въ сафе́цѣ, и҆ въ ѳима́ѳѣ и҆ въ карми́лѣ, и҆ сѹ́щымъ во градѣ́хъ ї҆еремїи́ла и҆ во градѣ́хъ кенезі́ѧ,

30 и҆ сѹ́щымъ во ї҆ерїмѹ́ѳѣ и҆ во вирсаве́и и҆ въ номвѣ̀,

31 и҆ сѹ́щымъ въ хеврѡ́нѣ, и҆ во всѧ҄ мѣста̀, ѩ҆̀же про́йде даві́дъ та́мѡ са́мъ и҆ мѹ́жїе є҆гѡ̀.

<< ← Prev Top Next → >>