Библия, Сѹді́й ї҆сра́илевыхъ, Глава 18. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10229&pid=9&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Сѹді́й ї҆сра́илевыхъ

Библия - Церковнославянская

Ї҆исѹ́са Наѵи́на Сѹді́й ї҆сра́илевыхъ Рѹ́ѳь

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Въ ты҄ѧ дни҄ не бѧ́ше царѧ̀ во ї҆и҃ли: и҆ въ ты҄ѧ дни҄ пле́мѧ да́ново и҆ска́ше себѣ̀ наслѣ́дїѧ всели́тисѧ, ѩ҆́кѡ не падѐ є҆мѹ̀ наслѣ́дїе до дні́й ѻ҆́ныхъ средѣ̀ племе́нъ сынѡ́въ ї҆и҃левыхъ.

2 И҆ посла́ша сы́нове да́нѡвы ѿ со́нмѡвъ свои́хъ пѧ́ть мѹже́й ѿ ча́сти своеѧ̀, мѹ́жы си҄льны ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, соглѧ́дати зе́млю и҆ и҆зслѣ́дити ю҆̀, и҆ реко́ша къ ни҄мъ: и҆ди́те и҆ и҆зслѣ́дите зе́млю. И҆ прїидо́ша до горы̀ є҆фре́мли, до до́мѹ мі́хина, и҆ ста́ша та́мѡ въ домѹ̀ мі́хи.

3 И҆ ті́и позна́ша гла́съ ю҆́ноши леѵі́тина, и҆ ѹ҆клони́шасѧ та́мѡ, и҆ реко́ша є҆мѹ̀: кто̀ тѧ̀ приведѐ сѣ́мѡ; и҆ что̀ твори́ши въ мѣ́стѣ се́мъ; и҆ что̀ тебѣ̀ здѣ̀;

4 И҆ речѐ и҆̀мъ: си́це и҆ си́це сотворѝ мнѣ̀ мі́ха, и҆ наѧ̀ мѧ̀, и҆ бы́хъ є҆мѹ̀ жре́цъ.

5 И҆ реко́ша є҆мѹ̀: вопросѝ ѹ҆̀бо бг҃а, и҆ ѹ҆вѣ́мы, а҆́ще благопоспѣши́тсѧ пѹ́ть на́шъ, въ ѻ҆́ньже мы̀ и҆́демъ.

6 И҆ речѐ и҆̀мъ жре́цъ: и҆ди́те съ ми́ромъ: пред̾ гд҇емъ пѹ́ть ва́шъ, въ ѻ҆́ньже и҆́дете.

7 И҆ и҆до́ша пѧ́ть мѹ́жїе и҆ прїидо́ша въ лаі́съ: и҆ ви́дѣша люді́й живѹ́щихъ въ не́мъ, сѣдѧ́щихъ со ѹ҆пова́нїемъ по ѡ҆бы́чаю сїдѡ́нѧнъ, въ тишинѣ̀ и҆ наде́ждѣ, и҆ не бѣ̀ ѹ҆страша́ѧй, и҆лѝ посрамлѧ́ѧй словесѐ на землѝ, наслѣ́дникъ и҆стѧзѹ́ѧй сокрѡ́вища: занѐ дале́че бѧ́хѹ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ не и҆мѧ́хѹ словесѐ съ кі́имъ либо человѣ́комъ.

8 И҆ прїидо́ша пѧ́ть мѹже́й ко бра́тїи свое́й въ сараю̀ и҆ є҆сѳао́лъ и҆ реко́ша бра́тїи свое́й: что̀ вы̀ сѣдитѐ;

9 И҆ рѣ́ша: воста́ните, и҆ взы́демъ на нѧ̀, занѐ ви́дѣхомъ зе́млю, и҆ сѐ, блага̀ ѕѣлѡ̀, и҆ вы̀ молчи́те: не ѡ҆блѣни́тесѧ и҆тѝ и҆ вни́ти є҆́же наслѣ́дити зе́млю:

10 и҆ є҆гда̀ прїи́дете, вни́дете въ лю́ди живѹ́щыѧ со ѹ҆пова́нїемъ, а҆ землѧ̀ простра́нна: ѩ҆́кѡ предадѐ ю҆̀ бг҃ъ въ рѹ́ки ва́шѧ, мѣ́сто на не́мже нѣ́сть скѹ́дости во все́мъ є҆́же на землѝ.

11 И҆ воздвиго́шасѧ ѿтѹ́дѹ ѿ пле́мене да́нова, ѿ сараѝ и҆ є҆сѳао́ла, ше́сть сѡ́тъ мѹже́й препоѧ́сани во ѻ҆рѹ́жїе ѡ҆полче́нїѧ,

12 и҆ взыдо́ша и҆ ѡ҆полчи́шасѧ въ карїаѳїарі́мѣ во ї҆ѹ́дѣ: сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ мѣ́сто то̀ [по́лкъ да́новъ] и҆ до сегѡ̀ днѐ: сѐ созадѝ карїаѳїарі́ма.

13 И҆ преидо́ша ѿтѹ́дѹ въ го́рѹ є҆фре́млю и҆ прїидо́ша до до́мѹ мі́хина.

14 И҆ ѿвѣща́ша пѧ́ть мѹже́й ходи́вшїи соглѧ́дати зе́млю лаі́съ и҆ реко́ша ко бра́тїи свое́й: разѹмѣ́сте ли, ѩ҆́кѡ є҆́сть въ домѹ̀ се́мъ є҆фѹ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧно и҆ слїѧ́но; и҆ нн҃ѣ ѹ҆вѣ́дите, что̀ сотворитѐ.

15 И҆ ѹ҆клони́шасѧ та́мѡ и҆ внидо́ша въ до́мъ ю҆́ноши леѵі́тина, въ до́мъ мі́хинъ, и҆ вопроси́ша є҆го̀ въ ми́рѣ.

16 И҆ ше́сть сѡ́тъ мѹже́й препоѧ́сани во ѻ҆рѹ́жїе ѡ҆полче́нїѧ своегѡ̀, стоѧ́ще ѹ҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆̀же ѿ сынѡ́въ да́новыхъ.

17 И҆ взыдо́ша пѧ́ть мѹже́й ходи́вшихъ соглѧ́дати зе́млю: и҆ вше́дше та́мѡ взѧ́ша и҆зва́ѧно, и҆ є҆фѹ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́ное: жре́цъ же стоѧ́ше ѹ҆ две́рїй вра́тныхъ, и҆ ше́сть сѡ́тъ мѹже́й препоѧ́сани во ѻ҆рѹ́жїе во́инско:

18 и҆ сі́и внидо́ша въ до́мъ мі́хинъ и҆ взѧ́ша є҆фѹ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ слїѧ́но и҆ и҆зва́ѧно. И҆ речѐ къ ни҄мъ жре́цъ: что̀ вы̀ творитѐ;

19 И҆ рѣ́ша є҆мѹ̀: ѹ҆молчѝ, положѝ рѹ́кѹ твою̀ на ѹ҆ста̀ твоѧ҄ и҆ пойдѝ съ на́ми, и҆ бѹ́ди на́мъ ѻ҆те́цъ и҆ жре́цъ: є҆да̀ ѹ҆́не є҆́сть тебѣ̀ бы́ти жерцѹ̀ є҆ди́нагѡ мѹ́жа до́мѹ, не́жели бы́ти жерцѹ̀ пле́мени и҆ до́мѹ и҆ со́нма ї҆и҃лева;

20 И҆ возблажа̀ се́рдце жре́ческо, и҆ взѧ̀ є҆фѹ́дъ и҆ ѳерафі́нъ, и҆ и҆зва́ѧное и҆ слїѧ́ное, и҆ вни́де посредѣ̀ люді́й.

21 И҆ возврати́шасѧ и҆ ѿидо́ша, и҆ пѹсти́ша пред̾ собо́ю ча҄да и҆ притѧжа́нїе своѐ честно́е.

22 Ѹ҆дали́вшымсѧ же и҆̀мъ ѿ до́мѹ мі́хина, и҆ сѐ, мі́ха и҆ мѹ́жїе и҆̀же въ жили́щахъ, ѩ҆̀же съ до́момъ мі́хинымъ бы́ша, воззва́ша и҆ постиго́ша сы́ны да́нѡвы,

23 и҆ возопи́ша къ сынѡ́мъ да́нѡвымъ: и҆ ѡ҆брати́ша сы́нове да́нѡвы ли́ца своѧ҄ и҆ рѣ́ша къ мі́хѣ: что̀ є҆́сть тебѣ̀, ѩ҆́кѡ воззва́лъ є҆сѝ;

24 И҆ речѐ мі́ха: ѩ҆́кѡ и҆зва́ѧное моѐ, є҆́же сотвори́хъ, взѧ́сте, и҆ жерца̀, и҆ поидо́сте: и҆ что̀ мнѣ̀ є҆щѐ; и҆ что̀ сїѐ глаго́лете мнѣ̀: что̀ вопїе́ши;

25 И҆ реко́ша є҆мѹ̀ сы́нове да́нѡвы: да не ѹ҆слы́шитсѧ нн҃ѣ гла́съ тво́й в̾слѣ́дъ на́съ, да не воста́нѹтъ на вы̀ мѹ́жїе лю́тою дѹше́ю, и҆ положи́ши дѹ́шѹ твою̀ и҆ дѹ́шѹ до́мѹ твоегѡ̀.

26 И҆ и҆до́ша сы́нове да́нѡвы въ пѹ́ть сво́й. И҆ ви́дѣ мі́ха, ѩ҆́кѡ си́льнѣйшїи сѹ́ть па́че є҆гѡ̀, и҆ возврати́сѧ въ до́мъ сво́й.

27 И҆ сы́нове да́нѡвы взѧ́ша, є҆ли҄ка сотворѝ мі́ха, и҆ жерца̀, и҆́же бѧ́ше ѹ҆ негѡ̀, и҆ прїидо́ша въ лаі́съ, къ лю́демъ молча́щымъ и҆ ѹ҆пова́ющымъ наде́ждею, и҆ и҆зби́ша и҆̀хъ ѻ҆́стрїемъ меча̀, и҆ гра́дъ сожго́ша ѻ҆гне́мъ:

28 и҆ не бѧ́ше и҆збавлѧ́ѧй, ѩ҆́кѡ дале́че бѧ́хѹ ѿ сїдѡ́нѧнъ, и҆ словесѐ не бѧ́ше и҆̀мъ съ человѣ́комъ: и҆ се́й (гра́дъ бы́сть) во ѹ҆до́лїи до́мѹ роѡ́влѧ: и҆ согради́ша гра́дъ и҆ всели́шасѧ въ не́мъ,

29 и҆ нареко́ша гра́дѹ и҆́мѧ [да́нъ], во и҆́мѧ да́на ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆́же роди́сѧ ї҆и҃лю: и҆ бѧ́ше пре́жде и҆́мѧ гра́дѹ [лаі́съ].

30 И҆ поста́виша себѣ̀ сы́нове да́нѡвы и҆зва́ѧное: ї҆ѡнаѳа́нъ же сы́нъ гирсѡ́нь сы́нъ манассі́инъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ бѧ́хѹ жерцы̀ пле́мени да́новѹ до днѐ преселе́нїѧ землѝ:

31 и҆ поста́виша себѣ̀ и҆зва́ѧное, є҆́же сотворѝ мі́ха, во всѧ҄ дни҄, въ нѧ́же бѧ́ше до́мъ бж҃їй въ силѡ́мѣ.

<< ← Prev Top Next → >>