Библия, Второзако́нїе, Глава 22. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10175&pid=7&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Второзако́нїе

Библия - Церковнославянская

Чи́сла Второзако́нїе Ї҆исѹ́са Наѵи́на

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 Ви́дѣвъ телца̀ бра́та твоегѡ̀ и҆лѝ ѻ҆́вцѹ є҆гѡ̀ заблѹжда́ющыѧ на пѹтѝ, да не пре́зриши ѧ҆̀: но возвраще́нїемъ возврати́ши ѧ҆̀ къ бра́тѹ твоемѹ̀, и҆ да ѿда́си є҆мѹ̀.

2 А҆́ще же нѣ́сть бли́з̾ тебє̀ бра́тъ тво́й, нижѐ ѹ҆вѣ́си є҆го̀, соберѝ ѧ҆̀ внѹ́трь до́мѹ твоегѡ̀, и҆ да бѹ́дѹтъ ѹ҆ тебє̀, до́ндеже взы́щетъ и҆̀хъ бра́тъ тво́й, и҆ ѿда́си и҆̀хъ є҆мѹ̀.

3 Та́кожь сотвори́ши ѻ҆слѧ́ти є҆гѡ̀, и҆ та́кѡ да сотвори́ши ри́зѣ є҆гѡ̀, и҆ та́кѡ да сотвори́ши всемѹ̀ погѹбле́номѹ бра́та твоегѡ̀: є҆ли҄ка а҆́ще поги́бнѹтъ ѿ негѡ̀, и҆ ѡ҆брѧ́щеши ѧ҆̀, да не возмо́жеши пренебрещѝ ѧ҆̀.

4 А҆́ще ѹ҆ви́диши ѻ҆слѧ̀ бра́та твоегѡ̀ и҆лѝ телца̀ є҆гѡ̀ па́дшыѧ на пѹтѝ, да не пре́зриши ѧ҆̀: возставлѧ́ѧ да возста́виши ѧ҆̀ съ собо́ю.

5 Да не бѹ́детъ ѹ҆́тварь мѹ́жеска на жєнѣ̀, ни да ѡ҆блачи́тсѧ мѹ́жъ въ ри́зѹ же́нскѹ: ѩ҆́кѡ ме́рзость є҆́сть гд҇еви бг҃ѹ твоемѹ̀ всѧ́къ творѧ́й сїѧ҄.

6 А҆́ще же ѹ҆лѹчи́ши гнѣздо̀ пти́чїе пред̾ лице́мъ твои́мъ на пѹтѝ, и҆лѝ на дре́вѣ нѣ́коемъ, и҆лѝ на землѝ, и҆ въ не́мъ птенцы̀ и҆лѝ ѩ҆́ица, и҆ ма́ти сѣди́тъ на птенцѣ́хъ и҆лѝ ѩ҆́ицѣхъ, да не во́змеши ма́тере со птенцы҄:

7 ѿпѹще́нїемъ да ѿпѹ́стиши ма́терь, птенцы́ же во́змеши себѣ̀, да бла́го тебѣ̀ бѹ́детъ и҆ долгоде́нственъ бѹ́деши.

8 А҆́ще же сози́ждеши до́мъ но́въ, и҆ сотвори́ши ѡ҆гражде́нїе до́мѹ твоемѹ̀, и҆ да не сотвори́ши ѹ҆бі́йства въ домѹ̀ твое́мъ, а҆́ще паде́тъ пады́й ѿ негѡ̀.

9 Да не насѣ́еши вїногра́да твоегѡ̀ разли́чна, да не ѡ҆свѧти́тсѧ пло́дъ, и҆ сѣ́мѧ, є҆́же насѣ́еши съ плодо́мъ вїногра́да твоегѡ̀.

10 Да не ѡ҆ре́ши ю҆нце́мъ и҆ ѻ҆слѧ́темъ вкѹ́пѣ.

11 Нижѐ да ѡ҆блече́шисѧ въ ри́зѹ разноли́чнѹ ѿ льна̀ и҆ волны̀ вкѹ́пѣ тка́нѹ.

12 Трє́сны да сотвори́ши себѣ̀ на четы́рехъ краѧ́хъ ѻ҆де́жды своеѧ̀, въ ню́же ѡ҆блече́шисѧ.

13 А҆́ще же кто̀ по́йметъ женѹ̀ и҆ бѹ́детъ съ не́ю, и҆ возненави́дитъ ю҆̀,

14 и҆ наложи́тъ на ню̀ ѡ҆бвини́тєлнаѧ словеса̀, и҆ нанесе́тъ на ню̀ и҆́мѧ ѕло́е, и҆ возглаго́летъ: женѹ̀ сїю̀ поѧ́хъ, и҆ прише́дъ къ не́й, не ѡ҆брѣто́хъ ю҆̀ дѣви́цею:

15 и҆ взе́мъ ѻ҆те́цъ дѣви́цы и҆ ма́терь, да и҆знесѹ́тъ дѣви́чєскаѧ ѻ҆трокови́цы пред̾ старѣ҄йшины ко вратѡ́мъ,

16 и҆ рече́тъ ѻ҆те́цъ ѻ҆трокови́цы ко старѣ́йшинамъ: дще́рь мою̀ сїю̀ да́хъ мѹ́жѹ семѹ̀ въ женѹ̀, и҆ нн҃ѣ возненави́дѣвъ ю҆̀ се́й,

17 возлага́етъ є҆́й ѡ҆бвини́тєлнаѧ словеса̀, глаго́лѧ: не ѡ҆брѣто́хъ дще́ре твоеѧ̀ дѣ́вою: и҆ сѐ, дѣви́чєскаѧ дще́ре моеѧ̀: и҆ да разгнѹ́тъ ри҄зы пред̾ старѣ҄йшины гра́да ѻ҆́нагѡ,

18 и҆ да во́змѹтъ старѣ҄йшины гра́да ѻ҆́нагѡ мѹ́жа того̀ и҆ нака́жѹтъ є҆го̀,

19 и҆ да ѡ҆бвинѧ́тъ є҆го̀ сто́мъ сі́клей, и҆ дадѧ́тъ ѻ҆тцѹ̀ ѻ҆трокови́цы, ѩ҆́кѡ и҆знесѐ и҆́мѧ ѕло̀ на дѣви́цѹ ї҆и҃лтескѹ, и҆ (па́ки) да бѹ́детъ є҆мѹ̀ жена̀: не возмо́жетъ ѿпѹсти́ти ю҆̀ во всѧ҄ лѣ҄та.

20 А҆́ще же бѹ́детъ вои́стиннѹ сло́во сїѐ, и҆ не ѡ҆брѧ́щѹтсѧ дѣви́чєскаѧ ѻ҆трокови́цѣ,

21 и҆ да и҆зведѹ́тъ дѣви́цѹ пред̾ врата̀ до́мѹ ѻ҆тца̀ є҆ѧ̀, и҆ побїю́тъ ю҆̀ ка́менїемъ мѹ́жїе гра́дстїи, и҆ да ѹ҆́мретъ, ѩ҆́кѡ сотворѝ безѹ́мїе въ сынѣ́хъ ї҆и҃левыхъ, ѡ҆сквернѝ до́мъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀: и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ себє̀ сами́хъ.

22 А҆́ще же ѡ҆брѧ́щетсѧ человѣ́къ лежа́й съ жено́ю мѹжа́тою, ѹ҆бі́йте ѻ҆бои́хъ, человѣ́ка лежа́щаго съ жено́ю и҆ женѹ̀: и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ ї҆и҃лѧ.

23 А҆́ще же бѹ́детъ дѣ́ва ѡ҆брѹче́наѧ мѹ́жѹ, и҆ ѡ҆брѣ́тъ ю҆̀ человѣ́къ (дрѹгі́й) во гра́дѣ, бѹ́детъ съ не́ю,

24 и҆зведи́те ѻ҆бои́хъ пред̾ врата̀ гра́да и҆́хъ, и҆ побі́йте (ѻ҆бои́хъ) ка́менїемъ, и҆ да ѹ҆́мрѹтъ: ѻ҆трокови́цѹ, поне́же не вопи́ла во гра́дѣ, и҆ мѹ́жа, поне́же ѡ҆би́дѣ женѹ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀: и҆ и҆зми́те ѕло́е ѿ себє̀ сами́хъ.

25 А҆́ще же на по́ли ѡ҆брѧ́щетъ человѣ́къ дѣ́вѹ ѡ҆брѹче́нѹю, и҆ наси́ловавъ бѹ́детъ съ не́ю, ѹ҆бі́йте человѣ́ка є҆ди́наго бы́вшаго съ не́ю:

26 а҆ ѻ҆трокови́цѣ ничто́же сотвори́те: нѣ́сть бо дѣ́вѣ грѣха̀ сме́ртнагѡ: ѩ҆́коже а҆́ще кто́ бы воста́лъ на бли́жнѧго своего̀, и҆ ѹ҆би́лъ бы дѹ́шѹ є҆гѡ̀, та́кѡ сїѐ дѣ́ло:

27 поне́же на селѣ̀ ѡ҆брѣ́те ю҆̀, возопѝ ѻ҆трокови́ца ѡ҆брѹче́наѧ, и҆ не бѣ̀ помога́ѧй є҆́й.

28 А҆́ще же кто̀ ѡ҆брѧ́щетъ ѻ҆трокови́цѹ дѣ́вѹ, ѩ҆́же нѣ́сть ѡ҆брѹче́на, и҆ наси́ловавъ бѹ́детъ съ не́ю, и҆ ѡ҆бличи́тсѧ:

29 да да́стъ человѣ́къ бы́вый съ не́ю ѻ҆тцѹ̀ ѻ҆трокови́цы пѧтьдесѧ́тъ дїдра́хмъ сребра̀, и҆ томѹ̀ да бѹ́детъ жена̀, поне́же ѡ҆би́дѣ ю҆̀: не возмо́жетъ ѿпѹсти́ти ю҆̀ во всѐ вре́мѧ.

30 Да не по́йметъ человѣ́къ жены̀ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ да не ѿкры́етъ покрове́нїѧ ѻ҆тца̀ своегѡ̀.

<< ← Prev Top Next → >>