Библия, Леѵі́тъ, Глава 26. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10116&pid=5&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Леѵі́тъ

Библия - Церковнославянская

И҆схо́дъ Леѵі́тъ Чи́сла

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Не сотвори́те себѣ̀ (*ѡ҆бразѡ́въ) рѹкотворе́ныхъ, нижѐ и҆зва́ѧныхъ, нижѐ столпа̀ поста́вите себѣ̀, нижѐ ка́мене поста́вите въ землѝ ва́шей во зна́менїе, ко є҆́же покланѧ́тисѧ є҆мѹ̀: а҆́зъ є҆́смь гд҇ь бг҃ъ ва́шъ.

2 Сѹббѡ҄ты моѧ҄ сохрани́те, и҆ ѿ ст҃ы́хъ мои́хъ ѹ҆бо́йтесѧ: а҆́зъ є҆́смь гд҇ь.

3 А҆́ще въ повелѣ́нїихъ мои́хъ хо́дите, и҆ за́пѡвѣди моѧ҄ сохранитѐ и҆ сотворитѐ ѧ҆̀:

4 и҆ да́мъ до́ждь ва́мъ во вре́мѧ своѐ, и҆ землѧ̀ да́стъ плоды̀ своѧ҄, и҆ древеса̀ сє́лнаѧ ѿдадѧ́тъ пло́дъ сво́й:

5 и҆ пости́гнетъ ва́мъ млаче́нїе (*жи҄тъ) ѡ҆бра́нїе вїна̀, и҆ ѡ҆бра́нїе вїна̀ пости́гнетъ сѣ́ѧтвѹ, и҆ снѣ́сте хлѣ́бъ ва́шъ въ сы́тость, и҆ вселите́сѧ съ тве́рдостїю на землѝ ва́шей, и҆ ра́ть не про́йдетъ сквозѣ̀ зе́млю ва́шѹ:

6 и҆ да́мъ ми́ръ въ землѝ ва́шей, и҆ ѹ҆́снете, и҆ не бѹ́детъ ѹ҆страша́ѧй ва́съ: и҆ погѹблю̀ ѕвѣ҄ри лю҄тыѧ ѿ землѝ ва́шеѧ:

7 и҆ ра́ть сквозѣ̀ зе́млю ва́шѹ не про́йдетъ, и҆ пожене́те врагѝ ва́шѧ, и҆ падѹ́тъ пред̾ ва́ми ѹ҆бїе́нїемъ:

8 и҆ поженѹ́тъ ѿ ва́съ пѧ́ть сто̀, и҆ сто̀ ва́съ пожене́тъ тмы҄, и҆ падѹ́тъ вразѝ ва́ши пред̾ ва́ми мече́мъ:

9 и҆ при́зрю на ва́съ и҆ блг҇влю̀ ва́съ, и҆ возращѹ̀ ва́съ и҆ ѹ҆мно́жѹ ва́съ, и҆ поста́влю завѣ́тъ мо́й съ ва́ми:

10 и҆ снѣ́сте вє́тхаѧ и҆ вє́тхаѧ ве́тхихъ, и҆ вє́тхаѧ ѿ лица̀ но́выхъ и҆знесе́те:

11 и҆ поста́влю завѣ́тъ мо́й въ ва́съ, и҆ не возгнѹша́етсѧ дш҃а̀ моѧ̀ ва́ми:

12 и҆ похождѹ̀ въ ва́съ, и҆ бѹ́дѹ ва́мъ бг҃ъ, и҆ вы̀ бѹ́дете мѝ лю́дїе:

13 а҆́зъ є҆́смь гд҇ь бг҃ъ ва́шъ, и҆зведы́й ва́съ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, сѹ́щымъ ва́мъ рабѡ́мъ: и҆ сокрѹши́хъ ѹ҆́зы ѩ҆рма̀ ва́шегѡ, и҆ и҆зведо́хъ ва́съ со дерзнове́нїемъ.

14 А҆́ще же не послѹ́шаете менѐ, нижѐ сотворитѐ повелѣ́нїй мои́хъ си́хъ,

15 но ни покорите́сѧ и҆̀мъ, и҆ ѡ҆ сѹдба́хъ мои́хъ вознегодѹ́етъ дѹша̀ ва́ша, ѩ҆́кѡ не твори́ти ва́мъ всѣ́хъ за́повѣдїй мои́хъ, ѩ҆́кѡ разори́ти завѣ́тъ мо́й,

16 и҆ а҆́зъ сотворю̀ си́це ва́мъ, и҆ наведѹ̀ на ва́съ скѹ́дость и҆ кра́стѹ, и҆ желтѧни́цѹ врежда́ющѹю ѻ҆́чи ва́ша и҆ дѹ́шы ва́шѧ и҆стаева́ющѹю: и҆ посѣ́ете вотщѐ сѣ́мена ва҄ша, и҆ поѧдѧ́тъ ѧ҆̀ сѹпоста́ты ва́шѧ:

17 и҆ ѹ҆твержѹ̀ лицѐ моѐ на ва́съ, и҆ паде́те пред̾ враги҄ ва́шими, и҆ поженѹ́тъ вы̀ ненави́дѧщїи ва́съ, и҆ побѣ́гнете ни комѹ́же гонѧ́щѹ ва́съ.

18 И҆ а҆́ще до сегѡ̀ не послѹ́шаете менѐ, и҆ приложѹ̀ наказа́ти вы̀ ѩ҆́звами седми́жды за грѣхѝ ва́шѧ:

19 и҆ сокрѹшѹ̀ досажде́нїе горды́ни ва́шеѧ, и҆ положѹ̀ не́бо ва́мъ а҆́ки желѣ́зно, и҆ зе́млю ва́шѹ а҆́ки мѣ́дѧнѹ:

20 и҆ бѹ́детъ вотщѐ крѣ́пость ва́ша, и҆ не да́стъ землѧ̀ ва́ша сѣ́мене своегѡ̀, и҆ древа̀ села̀ ва́шегѡ не дадѹ́тъ плода̀ своегѡ̀.

21 И҆ а҆́ще по си́хъ по́йдете страно́ю и҆ не восхо́щете послѹ́шати менѐ, приложѹ̀ ва́мъ ѩ҆́звъ се́дмь по грѣхѡ́мъ ва́шымъ,

22 и҆ послю̀ на вы̀ ѕвѣ҄ри лю҄тыѧ земны҄ѧ, и҆ и҆з̾ѧдѧ́тъ вы̀ и҆ потребѧ́тъ скоты̀ ва́шѧ, и҆ ѹ҆ма́лєны сотворю̀ вы̀, и҆ пѹ҄сты бѹ́дѹтъ пѹтїѐ ва́ши.

23 И҆ а҆́ще си́ми не нака́жетесѧ, но по́йдете ко мнѣ̀ страно́ю,

24 пойдѹ̀ и҆ а҆́зъ съ ва́ми въ ѩ҆́рости страно́ю, и҆ поражѹ̀ вы̀ и҆ а҆́зъ седми́жды грѣ҄хъ ра́ди ва́шихъ,

25 и҆ наведѹ̀ на вы̀ ме́чь мстѧ́й ме́сть завѣ́та, и҆ вбѣ́гнете въ гра́ды ва́шѧ: и҆ послю̀ на вы̀ сме́рть, и҆ пре́дани бѹ́дете въ рѹ́цѣ вра҄гъ ва́шихъ:

26 внегда̀ скорбѣ́ти ва́мъ скѹ́достїю хлѣ́бѡвъ, и҆ и҆спекѹ́тъ де́сѧть же́нъ хлѣ́бы ва́шѧ въ пещѝ є҆ди́нѣй, и҆ ѿдадѧ́тъ хлѣ́бы ва́шѧ вѣ́сомъ, и҆ ѩ҆́сти бѹ́дете, и҆ не насы́титесѧ.

27 А҆́ще же въ си́хъ не послѹ́шаете менѐ и҆ по́йдете ко мнѣ̀ страно́ю,

28 и҆ а҆́зъ пойдѹ̀ съ ва́ми въ ѩ҆́рости страно́ю, и҆ накажѹ̀ вы̀ а҆́зъ седми́жды по грѣхѡ́мъ ва́шымъ:

29 и҆ ѩ҆́сти бѹ́дете плѡ́ти сынѡ́въ ва́шихъ, и҆ плѡ́ти дще́рей ва́шихъ ѩ҆́сти и҆́мате,

30 и҆ сотворю̀ пѹста҄ѧ ка҄пища ва҄ша и҆ потреблю̀ древѧна҄ѧ рѹкотворє́нїѧ ва҄ша, и҆ положѹ̀ трѹ́пы ва́шѧ на трѹ́пѣхъ кѹмї҄ръ ва́шихъ, и҆ возненави́дитъ ва́съ дш҃а̀ моѧ̀:

31 и҆ сотворю̀ гра́ды ва́шѧ пѹ҄сты, и҆ ѡ҆пѹстошѹ̀ ст҃а҄ѧ ва҄ша, и҆ не ѡ҆бонѧ́ю вонѝ же́ртвъ ва́шихъ:

32 и҆ сотворю̀ пѹ́стѹ а҆́зъ зе́млю ва́шѹ, и҆ ѹ҆дивѧ́тсѧ ѡ҆ не́й вразѝ ва́ши, живѹ́щїи на не́й:

33 и҆ разсы́плю вы̀ въ ѩ҆зы́ки, и҆ потреби́тъ вы̀ находѧ́й ме́чь, и҆ бѹ́детъ землѧ̀ ва́ша пѹста̀, и҆ гра́ды ва́ши бѹ́дѹтъ пѹ҄сты.

34 Тогда̀ возблаговоли́тъ землѧ̀ сѹббѡ҄ты своѧ҄, во всѧ҄ дни҄ запѹстѣ́нїѧ своегѡ̀, и҆ вы̀ бѹ́дете въ землѝ вра҄гъ ва́шихъ: тогда̀ воспра́зднѹетъ землѧ̀ и҆ возблаговоли́тъ сѹббѡ́ты своѧ҄:

35 во всѧ҄ дни҄ ѡ҆пѹстѣ́нїѧ своегѡ̀ воспра́зднѹетъ, ѩ҆̀же не пра́зднова въ сѹббѡ́тахъ ва́шихъ, є҆гда̀ живѧ́сте на не́й.

36 И҆ ѡ҆ста́вльшымсѧ ѿ ва́съ вложѹ̀ стра́хъ въ сердца̀ и҆́хъ въ землѝ вра҄гъ и҆́хъ, и҆ пожене́тъ и҆̀хъ гла́съ листа̀ летѧ́ща, и҆ побѣ́гнѹтъ ѩ҆́кѡ бѣжа́щїи ѿ ра́ти, и҆ падѹ́тъ ни ки́мже гони́ми.

37 И҆ пре́зритъ бра́тъ бра́та а҆́ки на ра́ти, ни комѹ̀ напа́дающѹ, и҆ не возмо́жете противѹста́ти врагѡ́мъ ва́шымъ:

38 и҆ поги́бнете въ ѩ҆зы́цѣхъ, и҆ потреби́тъ ва́съ землѧ̀ вра҄гъ ва́шихъ.

39 И҆ ѡ҆ста́вльшїисѧ ѿ ва́съ и҆стлѣ́ютъ за грѣхѝ своѧ҄ и҆ за грѣхѝ ѻ҆тє́цъ свои́хъ, въ землѝ вра҄гъ свои́хъ и҆ста́ютъ,

40 и҆ и҆сповѣ́дѧтъ грѣхѝ своѧ҄ и҆ грѣхѝ ѻ҆тє́цъ свои́хъ, ѩ҆́кѡ престѹпи́ша и҆ презрѣ́ша мѧ̀, и҆ ѩ҆́кѡ ходи́ша предо мно́ю страно́ю:

41 и҆ а҆́зъ пойдѹ̀ съ ни́ми въ ѩ҆́рости страно́ю и҆ погѹблю̀ и҆̀хъ въ землѝ врагѡ́въ и҆́хъ: тогда̀ ѹ҆срами́тсѧ се́рдце и҆́хъ неѡбрѣ́заное и҆ тогда̀ позна́ютъ грѣхѝ своѧ҄:

42 и҆ помѧнѹ̀ завѣ́тъ ї҆а́кѡвль и҆ завѣ́тъ ї҆саа́ковъ, и҆ завѣ́тъ а҆враа́мль помѧнѹ̀,

43 и҆ зе́млю помѧнѹ̀, и҆ землѧ̀ ѡ҆ста́нетсѧ ѿ ни́хъ. Тогда̀ прїи́метъ землѧ̀ сѹббѡ҄ты своѧ҄, внегда̀ ѡ҆пѹстѣ́ти є҆́й и҆́хъ ра́ди: и҆ ѻ҆нѝ прїи́мѹтъ своѧ҄ беззакѡ́нїѧ, и҆́хже ра́ди презрѣ́ша сѹдбы҄ моѧ҄, и҆ ѡ҆ повелѣ́нїихъ мои́хъ вознегодова̀ дѹша̀ и҆́хъ:

44 ѻ҆ба́че сѹ́щымъ и҆̀мъ въ землѝ врагѡ́въ свои́хъ, не презрѣ́хъ и҆́хъ, нижѐ вознегодова́хъ ѡ҆ ни́хъ, ѩ҆́кѡ потреби́ти ѧ҆̀ и҆ разори́ти завѣ́тъ мо́й и҆́же къ ни҄мъ: а҆́зъ бо є҆́смь гд҇ь бг҃ъ и҆́хъ.

45 И҆ помѧнѹ̀ завѣ́тъ и҆́хъ пе́рвый, є҆гда̀ и҆зведо́хъ и҆̀хъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆з̾ до́мѹ рабо́ты пред̾ ѩ҆зы҄ки, є҆́же бы́ти мнѣ̀ бг҃ѹ и҆́хъ: а҆́зъ є҆́смь гд҇ь.

46 Сїѧ҄ сѹдбы҄ моѧ҄ и҆ повелѣ҄нїѧ моѧ҄, и҆ зако́нъ, є҆го́же дадѐ гд҇ь междѹ̀ собо́ю и҆ междѹ̀ сы́ны ї҆и҃лєвы, на горѣ̀ сїна́йстѣй, рѹко́ю мѡѷсе́овою.

<< ← Prev Top Next → >>