Библия, И҆схо́дъ, Глава 23. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10073&pid=4&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / И҆схо́дъ

Библия - Церковнославянская

Бытїѐ И҆схо́дъ Леѵі́тъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Да не прїи́меши слѹ́ха сѹ́етна, да не приложи́шисѧ съ непра́веднымъ бы́ти свидѣ́тель непра́веденъ:

2 да не бѹ́деши со мно́гими на ѕло́бѹ, да не приложи́шисѧ ко мно́жествѹ ѹ҆клони́тисѧ со мно́жайшими, ѩ҆́кѡ преврати́ти сѹ́дъ,

3 и҆ ни́щагѡ да не поми́лѹеши на сѹдѣ̀.

4 А҆́ще же срѧ́щеши говѧ́до врага̀ твоегѡ̀ и҆лѝ ѻ҆слѧ̀ є҆гѡ̀ заблѹжда́ющее, ѡ҆брати́въ да ѿда́си є҆мѹ̀:

5 а҆́ще же ѹ҆́зриши ѻ҆слѧ̀ врага̀ твоегѡ̀ па́дшее под̾ бре́менемъ є҆гѡ̀, да не мимои́деши є҆̀, но да воздви́гнеши є҆̀ съ ни́мъ.

6 Да не преврати́ши сѹда̀ ни́щемѹ въ сѹдѣ̀ є҆гѡ̀.

7 Ѿ всѧ́кагѡ сло́ва непра́веднагѡ да ѿстѹ́пиши: непови́нна и҆ првдна да не ѹ҆бїе́ши, и҆ не ѡ҆правди́ши нечести́ваго дарѡ́въ ра́ди,

8 и҆ да не во́змеши дарѡ́въ: да́ры бо ѡ҆слѣплѧ́ютъ ѻ҆́чи ви́дѧщымъ и҆ погѹблѧ́ютъ словеса̀ првдна.

9 И҆ прише́лца не ѡ҆скорблѧ́йте, ни стѹжи́те (є҆мѹ̀): вы́ бо вѣ́сте дѹ́шѹ прише́лчѹ, поне́же са́ми бѣ́сте прише́лцы въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.

10 Ше́сть лѣ́тъ да сѣ́еши зе́млю твою̀ и҆ да собере́ши плоды̀ є҆ѧ̀:

11 въ седмо́е же ѡ҆ставле́нїе да сотвори́ши и҆ ѡ҆пѹ́стиши ю҆̀, и҆ да ѩ҆́сти бѹ́дѹтъ ѹ҆бо́зїи ѩ҆зы́ка твоегѡ̀, ѡ҆ста́нки же да снѣдѧ́тъ ѕвѣ́рїе ди́вїи: та́кѡ да сотвори́ши вїногра́дѹ твоемѹ̀ и҆ ма́сличїю твоемѹ̀.

12 Въ ше́сть дні́й да сотвори́ши дѣла̀ твоѧ҄, въ седмы́й же де́нь поко́й: да почі́етъ во́лъ тво́й и҆ ѻ҆се́лъ тво́й, и҆ да почі́етъ сы́нъ рабы̀ твоеѧ̀ и҆ пришле́цъ.

13 Всѧ҄, є҆ли҄ка гл҃ахъ ва́мъ, сохрани́те, и҆ме́нъ же богѡ́въ и҆нѣ́хъ не помина́йте, нижѐ да слы́шатсѧ и҆зо ѹ҆́стъ ва́шихъ.

14 Трѝ кра́ты въ лѣ́тѣ сотвори́те мѝ пра́здникъ:

15 пра́здникъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ сохрани́те твори́ти, се́дмь дні́й ѩ҆ди́те ѡ҆прѣсно́ки, ѩ҆́коже заповѣ́дахъ тебѣ̀, во вре́мѧ мц҇а но́выхъ плодѡ́въ, въ то́й бо и҆зше́лъ є҆сѝ и҆з̾ є҆гѵ́пта, да не ѩ҆ви́шисѧ предо мно́ю то́щь:

16 и҆ пра́здникъ жа́твы перворо́дныхъ жи҄тъ сотвори́ши ѿ дѣ́лъ твои́хъ, ѩ҆̀же посѣ́еши на ни́вѣ твое́й: и҆ пра́здникъ сконча́нїѧ при и҆схо́дѣ лѣ́та въ собра́нїи дѣ́лъ твои́хъ, ѩ҆̀же ѿ ни́въ твои́хъ.

17 Трѝ кра́ты въ лѣ́тѣ да ѩ҆ви́тсѧ всѧ́къ мѹ́жескъ по́лъ тво́й пред̾ гд҇емъ бг҃омъ твои́мъ.

18 Є҆гда́ бо и҆зженѹ̀ ѩ҆зы́ки ѿ лица̀ твоегѡ̀ и҆ разширю̀ предѣ́лы твоѧ҄, да не пожре́ши на ква́сѣ кро́ве же́ртвы моеѧ̀, нижѐ да долежи́тъ тѹ́къ пра́здника моегѡ̀ до ѹ҆́трїѧ.

19 Нача́тки пе́рвыхъ жи҄тъ землѝ твоеѧ̀ да внесе́ши въ до́мъ гд҇а бг҃а твоегѡ̀. Да не свари́ши ѩ҆гнѧ́те во млецѣ̀ ма́тере є҆гѡ̀.

20 И҆ сѐ, а҆́зъ послю̀ а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, да сохрани́тъ тѧ̀ на пѹтѝ, ѩ҆́кѡ да введе́тъ тѧ̀ въ зе́млю, ю҆́же ѹ҆гото́вахъ тебѣ̀:

21 вонмѝ себѣ̀ и҆ послѹ́шай є҆го̀, и҆ не ѡ҆слѹ́шайсѧ є҆гѡ̀: не ѡ҆бине́тсѧ бо тебє̀, и҆́мѧ бо моѐ є҆́сть на не́мъ:

22 а҆́ще слѹ́хомъ послѹ́шаеши гла́са моегѡ̀ и҆ сотвори́ши всѧ҄, є҆ли҄ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀, и҆ сохрани́ши завѣ́тъ мо́й, бѹ́дете мѝ лю́ди и҆збра́нни ѿ всѣ́хъ ѩ҆зы҄къ: моѧ́ бо є҆́сть всѧ̀ землѧ̀, вы́ же бѹ́дете мѝ цр҃ское сщ҃е́нїе и҆ ѩ҆зы́къ ст҃ъ. Сїѧ҄ словеса̀ да рече́ши сынѡ́мъ ї҆и҃лєвымъ. А҆́ще слѹ́хомъ послѹ́шаеши гла́са моегѡ̀ и҆ сотвори́ши всѧ҄, є҆ли҄ка рекѹ̀ тебѣ̀, вра́гъ бѹ́дѹ врагѡ́мъ твои҄мъ и҆ сопроти́влюсѧ сопроти́вникѡмъ твои҄мъ.

23 По́йдетъ бо а҆́гг҃лъ мо́й наставлѧ́ѧй тѧ̀ и҆ введе́тъ тѧ̀ ко а҆морре́ю и҆ хетте́ю, и҆ ферезе́ю и҆ ханане́ю, и҆ гергесе́ю и҆ є҆ѵе́ю и҆ ї҆евѹсе́ю, и҆ потреблю̀ и҆̀хъ (ѿ лица̀ ва́шегѡ):

24 да не поклони́шисѧ богѡ́мъ и҆́хъ, нижѐ послѹ́жиши и҆̀мъ: да не сотвори́ши по дѣлѡ́мъ и҆́хъ, но разоре́нїемъ разори́ши и҆ сокрѹше́нїемъ сокрѹши́ши ка҄пища и҆́хъ,

25 и҆ да послѹ́жиши гд҇ѹ бг҃ѹ твоемѹ̀: и҆ блг҇влю̀ хлѣ́бъ тво́й и҆ вїно̀ твоѐ и҆ во́дѹ твою̀, и҆ ѿвращѹ̀ болѣ́знь ѿ ва́съ.

26 Не бѹ́детъ безча́денъ, нижѐ непло́ды на землѝ твое́й: число̀ дні́й твои́хъ и҆сполнѧ́ѧ и҆спо́лню.

27 И҆ стра́хъ послю̀ ведѹ́щїй тѧ̀, и҆ ѹ҆страшѹ̀ всѧ҄ ѩ҆зы́ки, въ нѧ́же ты̀ вхо́диши къ ни҄мъ, и҆ да́мъ всѧ҄ сопроти́вники твоѧ҄ въ бѣгѹны̀:

28 и҆ послю̀ шє́ршни пред̾ тобо́ю, и҆ и҆зженѹ̀ а҆моррє́и и҆ є҆ѵє́и, и҆ ї҆евѹсє́и и҆ хананє́и и҆ хеттє́и ѿ тебє̀:

29 не и҆зженѹ̀ и҆́хъ въ лѣ́тѣ є҆ди́нѣмъ, да не бѹ́детъ землѧ̀ пѹста̀, и҆ мно́зи бѹ́дѹтъ на тѧ̀ ѕвѣ҄ри земні́и:

30 пома́лѹ пома́лѹ и҆зженѹ̀ и҆̀хъ ѿ тебє̀, до́ндеже возрасте́ши и҆ наслѣ́диши зе́млю.

31 И҆ положѹ̀ предѣ́лы твоѧ҄ ѿ чермна́гѡ мо́рѧ до мо́рѧ фѷлїсті́млѧ, и҆ ѿ пѹсты́ни до рѣкѝ вели́кїѧ є҆ѵфра́та, и҆ преда́мъ въ рѹ́цѣ ва́ши сѣдѧ́щихъ на землѝ и҆ и҆зженѹ̀ и҆̀хъ ѿ тебє̀:

32 да не смѣси́шисѧ съ ни́ми, и҆ съ бѡ́ги и҆́хъ да не завѣща́еши завѣ́та,

33 и҆ да не ѡ҆ста́нѹтсѧ на землѝ твое́й, да не сотворѧ́тъ тѧ̀ согрѣши́ти ко мнѣ̀: а҆́ще бо порабо́таеши богѡ́мъ и҆́хъ, сі́и бѹ́дѹтъ тебѣ̀ въ собла́знъ.

<< ← Prev Top Next → >>