Библия, И҆схо́дъ, Глава 10. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10060&pid=4&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / И҆схо́дъ

Библия - Церковнославянская

Бытїѐ И҆схо́дъ Леѵі́тъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Рече́ же гд҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: вни́ди къ фараѡ́нѹ: а҆́зъ бо ѡ҆жесточи́хъ се́рдце є҆гѡ̀ и҆ рабѡ́въ є҆гѡ̀, да и҆ є҆щѐ прїи́дѹтъ зна́мєнїѧ сїѧ҄ на ни́хъ:

2 ѩ҆́кѡ да повѣ́сте во ѹ҆шеса̀ ча҄дъ ва́шихъ и҆ ча́дѡмъ ча҄дъ ва́шихъ, є҆ли́кѡ нарѹга́хсѧ є҆гѵ́птѧнѡмъ, и҆ зна́мєнїѧ моѧ҄, ѩ҆̀же сотвори́хъ въ ни́хъ, и҆ ѹ҆вѣ́сте, ѩ҆́кѡ а҆́зъ гд҇ь.

3 Вни́де же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ пред̾ фараѡ́на и҆ рѣ́ста є҆мѹ̀: сїѧ҄ гл҃етъ гд҇ь бг҃ъ є҆вре́йскїй: доко́лѣ не хо́щеши ѹ҆срами́тисѧ менє̀; ѿпѹстѝ лю́ди моѧ҄, да послѹ́жатъ мѝ:

4 а҆́ще же не хо́щеши ты̀ ѿпѹсти́ти лю́ди моѧ҄, сѐ, а҆́зъ наведѹ̀ въ се́й ча́съ заѹ́тра прѹ́ги мнѡ́ги на всѧ҄ предѣ́лы твоѧ҄,

5 и҆ покры́ютъ лицѐ землѝ, и҆ не возмо́жеши ви́дѣти землѝ, и҆ поѧдѧ́тъ ве́сь ѡ҆ста́нокъ землѝ ѡ҆ста́вшїйсѧ, є҆го́же ѡ҆ста́ви ва́мъ гра́дъ, и҆ и҆з̾ѧдѧ́тъ всѧ́ко дре́во растѹ́щее ва́мъ на землѝ:

6 и҆ напо́лнѧтсѧ до́мове твоѝ и҆ до́мове рабѡ́въ твои́хъ, и҆ всѝ до́мове по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй: и҆̀хже никогда́же ви́дѣша ѻ҆тцы̀ твоѝ, ни пра́дѣды и҆́хъ, ѿ негѡ́же днѐ бы́ша на землѝ, да́же до днѐ сегѡ̀. И҆ ѹ҆клони́всѧ мѡѷсе́й, и҆зы́де ѿ фараѡ́на.

7 Реко́ша же рабѝ фараѡ́нѡвы къ немѹ̀: доко́лѣ на́мъ сїѧ̀ бѹ́детъ мѹ́ка; ѿпѹстѝ лю́ди, да послѹ́жатъ гд҇ѹ бг҃ѹ своемѹ̀: и҆лѝ ви́дѣти хо́щеши, ѩ҆́кѡ поги́бнетъ є҆гѵ́петъ;

8 И҆ возврати́ша мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на пред̾ фараѡ́на, и҆ речѐ и҆̀мъ фараѡ́нъ: и҆ди́те и҆ послѹжи́те гд҇ѹ бг҃ѹ ва́шемѹ: кто́ же и҆ кто́ сѹть и҆дѹ́щїи;

9 И҆ речѐ мѡѷсе́й: съ ю҆́нотами на́шими и҆ съ ста҄рцы по́йдемъ, съ сынмѝ и҆ дще́рьми, и҆ со ѻ҆вца́ми и҆ вола́ми на́шими: бѹ́детъ бо пра́здникъ гд҇а бг҃а на́шегѡ.

10 И҆ речѐ и҆̀мъ фараѡ́нъ: да бѹ́детъ та́кѡ, гд҇ь съ ва́ми: ѩ҆́коже ѿпѹща́ю ва́съ, є҆да̀ и҆ стѧжа́нїе ва́ше; ви́дите, ѩ҆́кѡ лѹка́вство ѡ҆брѣта́етсѧ въ ва́съ:

11 не та́кѡ: но да и҆́дѹтъ мѹ́жїе и҆ да послѹ́жатъ бг҃ѹ: сегѡ́ бо са́ми про́сите. И҆ и҆згна́ша и҆̀хъ ѿ лица̀ фараѡ́нова.

12 Рече́ же гд҇ь мѡѷсе́ю: прострѝ рѹ́кѹ твою̀ на зе́млю є҆гѵ́петскѹю, и҆ да взы́дѹтъ прѹ́зи на зе́млю є҆гѵ́петскѹю, и҆ снѣдѧ́тъ всю̀ травѹ̀ земнѹ́ю и҆ ве́сь пло́дъ древе́сный, є҆го́же ѡ҆ста́ви гра́дъ.

13 И҆ воздви́же мѡѷсе́й же́злъ на не́бо, гд҇ь же наведѐ вѣ́тръ ю҆́жный на зе́млю во ве́сь то́й де́нь и҆ во всю̀ но́щь: ѹ҆́тро бы́сть, и҆ вѣ́тръ ю҆́жный взѧ̀ прѹ́ги,

14 и҆ наведѐ ѧ҆̀ на всю̀ зе́млю є҆гѵ́петскѹю: и҆ нападо́ша на всѧ҄ предѣ́лы є҆гѵ́пєтскїѧ мно́зи ѕѣлѡ̀: пре́жде си́хъ не бы́ша сицеві́и прѹ́зи, и҆ по си́хъ не бѹ́дѹтъ та́кѡ,

15 и҆ покры́ша лицѐ земно́е, и҆ и҆стлѣ̀ землѧ̀: и҆ снѣдо́ша всю̀ травѹ̀ земнѹ́ю и҆ ве́сь пло́дъ древе́сный, и҆́же ѡ҆ста́сѧ ѿ гра́да: не ѡ҆ста́сѧ зеле́но ничто́же на дре́вѣхъ и҆ во все́й травѣ̀ по́льнѣй, по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй.

16 Потща́сѧ же фараѡ́нъ призва́ти мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, глаго́лѧ: согрѣши́хъ пред̾ гд҇емъ бг҃омъ ва́шимъ и҆ къ ва́мъ:

17 прости́те ѹ҆̀бо мо́й грѣ́хъ є҆щѐ нн҃ѣ и҆ помоли́тесѧ гд҇ѹ бг҃ѹ ва́шемѹ, да ѿи́метъ ѿ менє̀ сме́рть сїю̀.

18 И҆зы́де же мѡѷсе́й ѿ фараѡ́на и҆ помоли́сѧ ко гд҇ѹ:

19 и҆ премѣнѝ гд҇ь ѿ мо́рѧ вѣ́тръ вели́къ и҆ взѧ̀ прѹ́ги, и҆ вве́рже и҆̀хъ въ мо́ре чермно́е: и҆ не ѡ҆ста́сѧ ни є҆ди́нъ прѹ́гъ на все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй.

20 И҆ ѡ҆жесточѝ гд҇ь се́рдце фараѡ́ново, и҆ не ѿпѹстѝ сынѡ́въ ї҆и҃левыхъ.

21 Рече́ же гд҇ь мѡѷсе́ю: прострѝ рѹ́кѹ твою̀ на не́бо, и҆ да бѹ́детъ тма̀ по землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѡ҆сѧза́емаѧ тма̀.

22 Простре́ же мѡѷсе́й рѹ́кѹ свою̀ на не́бо, и҆ бы́сть тма̀, мра́къ, бѹ́рѧ по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй трѝ дни҄:

23 и҆ не ви́дѣ никто́же бра́та своегѡ̀ трѝ дни҄, и҆ не воста̀ никто́же ѿ ѻ҆дра̀ своегѡ̀ трѝ дни҄, всѣ҄мъ же сынѡ́мъ ї҆и҃лєвымъ бѧ́ше свѣ́тъ во всѣ́хъ (жили́щахъ), въ ни́хже пребыва́хѹ.

24 И҆ призва̀ фараѡ́нъ мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, глаго́лѧ: и҆ди́те, послѹжи́те гд҇ѹ бг҃ѹ ва́шемѹ: то́кмѡ ѻ҆́вцы и҆ волы̀ ѡ҆ста́вите: стѧжа́нїе же ва́ше да и҆́детъ съ ва́ми.

25 И҆ речѐ мѡѷсе́й: нѝ: но и҆ ты̀ на́мъ да́си всесожжє́нїѧ и҆ жє́ртвы, ѩ҆̀же сотвори́мъ гд҇ѹ бг҃ѹ на́шемѹ:

26 и҆ ско́тъ на́шъ по́йдетъ съ на́ми, не ѡ҆ста́вимъ и҆ копы́та: ѿ ни́хъ бо во́змемъ на слѹ́жбѹ гд҇ѹ бг҃ѹ на́шемѹ: мы́ же не вѣ́мы, чи́мъ послѹ́жимъ гд҇ѹ бг҃ѹ на́шемѹ, до́ндеже до́йдемъ та́мѡ.

27 Ѡ҆жесточи́ же гд҇ь се́рдце фараѡ́ново, и҆ не восхотѣ̀ ѿпѹсти́ти и҆̀хъ:

28 и҆ речѐ є҆мѹ̀ фараѡ́нъ: ѿидѝ ѿ менє̀, внемлѝ себѣ̀ ктомѹ̀, да не приложи́ши ви́дѣти лица̀ моегѡ̀: въ ѻ҆́ньже бо де́нь а҆́ще ѩ҆ви́шисѧ мнѣ̀, ѹ҆́мреши.

29 Рече́ же мѡѷсе́й: ѩ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, ктомѹ̀ не ѩ҆влю́сѧ пред̾ лице́мъ твои́мъ.

<< ← Prev Top Next → >>