Библия, Бытїѐ, Глава 30. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10030&pid=3&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Бытїѐ

Библия - Церковнославянская

Бытїѐ И҆схо́дъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Ви́дѣвши же рахи́ль, ѩ҆́кѡ не родѝ ї҆а́кѡвѹ, и҆ поревнова̀ рахи́ль сестрѣ̀ свое́й и҆ речѐ ї҆а́кѡвѹ: да́ждь мѝ ча҄да: а҆́ще же нѝ, ѹ҆мрѹ̀ а҆́зъ.

2 Разгнѣ́вавсѧ же ї҆а́кѡвъ на рахи́ль, речѐ є҆́й: є҆да̀ вмѣ́стѡ бг҃а а҆́зъ є҆́смь, и҆́же лиши́ тѧ плода̀ ѹ҆тро́бнагѡ;

3 Рече́ же рахи́ль ї҆а́кѡвѹ: сѐ, раба̀ моѧ̀ ва́лла: вни́ди къ не́й, и҆ да роди́тъ на колѣ́нахъ мои́хъ, и҆ ча́до сотворю̀ и҆ а҆́зъ ѿ неѧ̀.

4 И҆ дадѐ є҆мѹ̀ ва́ллѹ рабѹ̀ свою̀ є҆мѹ̀ въ женѹ̀: и҆ вни́де къ не́й ї҆а́кѡвъ.

5 И҆ зача̀ ва́лла раба̀ рахи́лина и҆ родѝ ї҆а́кѡвѹ сы́на.

6 И҆ речѐ рахи́ль: сѹди́ ми бг҃ъ и҆ послѹ́ша гла́са моегѡ̀, и҆ даде́ ми сы́на. Сегѡ̀ ра́ди прозва̀ и҆́мѧ є҆мѹ̀ да́нъ.

7 И҆ зача́тъ є҆щѐ ва́лла раба̀ рахи́лина и҆ родѝ сы́на втора́го ї҆а́кѡвѹ.

8 И҆ речѐ рахи́ль: под̾ѧ́ мѧ бг҃ъ, и҆ сравни́хсѧ съ сестро́ю мое́ю, и҆ возмого́хъ. И҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆гѡ̀ нефѳалі́мъ.

9 Ви́дѣ же лі́а, ѩ҆́кѡ преста̀ ражда́ти, и҆ взѧ̀ зе́лфѹ рабѹ̀ свою̀ и҆ дадѐ ю҆̀ ї҆а́кѡвѹ въ женѹ̀: и҆ вни́де къ не́й.

10 И҆ зача́тъ зе́лфа раба̀ лі́ина и҆ родѝ ї҆а́кѡвѹ сы́на.

11 И҆ речѐ лі́а: бла́го мнѣ̀ слѹчи́сѧ. И҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мѹ̀ га́дъ.

12 И҆ зача́тъ є҆щѐ зе́лфа раба̀ лі́ина и҆ родѝ ї҆а́кѡвѹ сы́на втора́го.

13 И҆ речѐ лі́а: блаже́на а҆́зъ, ѩ҆́кѡ ѹ҆блажа́тъ мѧ̀ жєны̀. И҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мѹ̀ а҆си́ръ.

14 И҆́де же рѹви́мъ въ де́нь жа́твы пшени́цы и҆ ѡ҆брѣ́те ѩ҆́блѡка мандраго́рѡва на по́ли, и҆ принесѐ ѧ҆̀ къ лі́и ма́тери свое́й. Рече́ же рахи́ль къ лі́и сестрѣ̀ свое́й: да́ждь мѝ ѿ мандраго́рѡвъ сы́на твоегѡ̀.

15 Рече́ же лі́а: не дово́лно ли тебѣ̀, ѩ҆́кѡ взѧла̀ є҆сѝ мѹ́жа моего̀; є҆да̀ и҆ мандраго́ры сы́на моегѡ̀ во́змеши; Рече́ же рахи́ль: не та́кѡ: да бѹ́детъ сеѧ̀ но́щи съ тобо́ю за мандраго́ры сы́на твоегѡ̀.

16 Прїи́де же ї҆а́кѡвъ съ по́лѧ въ ве́черъ, и҆ и҆зы́де лі́а во срѣ́тенїе є҆мѹ̀ и҆ речѐ: ко мнѣ̀ вни́деши дне́сь: наѧ́ла бо тѧ̀ є҆́смь за мандраго́ры сы́на моегѡ̀. И҆ бы́сть съ не́ю тоѧ̀ но́щи.

17 И҆ послѹ́ша бг҃ъ лі́ю, и҆ заче́нши родѝ ї҆а́кѡвѹ сы́на пѧ́таго.

18 И҆ речѐ лі́а: даде́ ми бг҃ъ мздѹ̀ мою̀, занѐ да́хъ рабѹ̀ мою̀ мѹ́жѹ моемѹ̀. И҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мѹ̀ ї҆ссаха́ръ, є҆́же є҆́сть мзда̀.

19 И҆ зача́тъ є҆щѐ лі́а и҆ родѝ сы́на шеста́го ї҆а́кѡвѹ.

20 И҆ речѐ лі́а: дарова́ ми бг҃ъ да́ръ до́бръ въ нн҃ѣшнее вре́мѧ: возлю́битъ мѧ̀ мѹ́жъ мо́й: роди́хъ бо є҆мѹ̀ ше́сть сынѡ́въ. И҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆мѹ̀ завѹлѡ́нъ.

21 И҆ посе́мъ родѝ дще́рь, и҆ прозва̀ и҆́мѧ є҆́й ді́на.

22 Помѧнѹ́ же бг҃ъ рахи́ль, и҆ ѹ҆слы́ша ю҆̀ бг҃ъ, и҆ ѿве́рзе ѹ҆тро́бѹ є҆ѧ̀:

23 и҆ заче́нши, родѝ ї҆а́кѡвѹ сы́на. И҆ речѐ рахи́ль: ѿѧ̀ бг҃ъ ѹ҆кори́знѹ мою̀.

24 И҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мѹ̀ ї҆ѡ́сифъ, глаго́лющи: да прида́стъ мѝ бг҃ъ сы́на дрѹга́го.

25 Бы́сть же ѩ҆́кѡ родѝ рахи́ль ї҆ѡ́сифа, речѐ ї҆а́кѡвъ лава́нѹ: ѿпѹсти́ мѧ, да и҆дѹ̀ на мѣ́сто моѐ и҆ въ зе́млю мою̀:

26 ѿда́ждь мѝ жєны̀ моѧ҄ и҆ дѣ́ти моѧ҄, и҆́хже ра́ди рабо́тахъ тебѣ̀, да ѿидѹ̀: ты́ бо вѣ́си рабо́тѹ, ю҆́же рабо́тахъ тѝ.

27 Рече́ же є҆мѹ̀ лава́нъ: а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ благода́ть пред̾ тобо́ю: ѹ҆смотри́хъ бо, ѩ҆́кѡ блгⷭви́ мѧ бг҃ъ прише́ствїемъ твои́мъ:

28 раздѣлѝ мздѹ̀ свою̀ ѹ҆ менє̀, и҆ да́мъ тѝ.

29 Рече́ же ї҆а́кѡвъ: ты̀ вѣ́си, ѩ҆̀же рабо́тахъ тебѣ̀, и҆ коли́кѡ бѣ̀ скота̀ твоегѡ̀ ѹ҆ менє̀:

30 ма́лѡ бо бѣ̀ є҆ли́кѡ твоегѡ̀ ѹ҆ менє̀ и҆ возрастѐ во мно́жество: и҆ блгⷭви́ тѧ гдⷭь прише́ствїемъ мои́мъ: нн҃ѣ ѹ҆̀бо когда̀ сотворю̀ и҆ а҆́зъ себѣ̀ до́мъ;

31 И҆ речѐ къ немѹ̀ лава́нъ: что́ ти да́мъ; Рече́ же є҆мѹ̀ ї҆а́кѡвъ: не да́си мѝ ничто́же: а҆́ще сотвори́ши мѝ глаго́лъ се́й, па́ки пастѝ и҆́мамъ ѻ҆́вцы твоѧ҄, и҆ сохраню̀:

32 ѡ҆б̾идѝ всѧ҄ ѻ҆́вцы твоѧ҄ нн҃ѣ и҆ разлѹчѝ ѿтѹ́дѹ всѧ́кѹю ѻ҆́вцѹ пеле́сѹю во ѻ҆вца́хъ, и҆ всѧ́кѹ бѣлова́тѹю и҆ пе́стрѹю въ коза́хъ, бѹ́детъ мѝ мзда̀ (и҆ бѹ́детъ моѐ):

33 и҆ послѹ́шаетъ менѐ пра́вда моѧ̀ во ѹ҆́трешнїй де́нь, ѩ҆́кѡ є҆́сть мзда̀ моѧ̀ пред̾ тобо́ю: всѐ є҆́же а҆́ще не бѹ́детъ пестро̀ и҆ бѣлова́тое въ коза́хъ, и҆ пеле́со во ѻ҆вца́хъ, за ѹ҆кра́деное бѹ́детъ мно́ю.

34 Рече́ же є҆мѹ̀ лава́нъ: бѹ́ди по словесѝ твоемѹ̀.

35 И҆ разлѹчѝ въ то́й де́нь козлы̀ пє́стрыѧ и҆ бѣлова҄тыѧ, и҆ всѧ҄ ко́зы пє́стрыѧ и҆ бѣлѡва́тыѧ, и҆ всѐ є҆́же бѣ̀ пеле́со во ѻ҆вца́хъ, и҆ всѐ є҆́же бѧ́ше бѣ́лое въ ни́хъ: и҆ дадѐ въ рѹ́цѣ сынѡ́мъ свои҄мъ:

36 и҆ разста́ви пѹте́мъ тре́хъ дні́й, и҆ междѹ̀ и҆́ми и҆ междѹ̀ ї҆а́кѡвомъ: ї҆а́кѡвъ же пасѧ́ше ѻ҆́вцы лава́нѡвы ѡ҆ста́вшыѧсѧ.

37 Взѧ́ же ї҆а́кѡвъ себѣ̀ же́злъ стѷракі́новъ зеле́ный, и҆ ѻ҆рѣ́ховъ, и҆ ѩ҆́воровый: и҆ ѡ҆строга̀ ѧ҆̀ ї҆а́кѡвъ пестре́нїемъ бѣ́лымъ, сострога́ѧ корѹ̀: ѩ҆влѧ́шесѧ же на жезла́хъ бѣ́лое, є҆́же ѡ҆строга̀, пестро̀.

38 И҆ положѝ жезлы̀, ѩ҆̀же ѡ҆строга̀, въ пои́лныхъ коры́тѣхъ воды̀: да є҆гда̀ прїи́дѹтъ ѻ҆́вцы пи́ти, пред̾ жезлы҄ прише́дшымъ и҆̀мъ пи́ти, зачнѹ́тъ ѻ҆́вцы по жезлѡ́мъ:

39 и҆ зачина́хѹ ѻ҆́вцы по жезлѡ́мъ, и҆ ражда́хѹ ѻ҆́вцы бѣлѡва́тыѧ и҆ пє́стрыѧ и҆ пепелови҄дныѧ пє́стрыѧ.

40 А҆́гницы же разлѹчѝ ї҆а́кѡвъ и҆ поста́ви прѧ́мѡ ѻ҆вца́мъ ѻ҆вна̀ бѣлова́таго, и҆ всѧ́кое пе́строе во а҆́гнцахъ: и҆ разлѹчѝ себѣ̀ стада̀ по себѣ̀, и҆ не смѣсѝ си́хъ со ѻ҆вца́ми лава́новыми.

41 Бы́сть же во вре́мѧ, въ не́же зачина́хѹ ѻ҆́вцы во чре́вѣ прїе́млющѧ, положѝ ї҆а́кѡвъ жезлы̀ пред̾ ѻ҆вца́ми въ коры́тѣхъ, є҆́же зачина́ти и҆̀мъ по жезлѡ́мъ:

42 є҆гда́ же ражда́хѹ ѻ҆́вцы, не полага́ше: бы́ша же неназнамена҄ныѧ лава́нѡвы, а҆ знамена҄ныѧ ї҆а҄кѡвли.

43 И҆ разбогатѣ̀ человѣ́къ ѕѣлѡ̀ ѕѣлѡ̀: и҆ бы́ша є҆мѹ̀ ско́ти мно́зи, и҆ воло́ве, и҆ рабѝ, и҆ рабы҄ни, и҆ велблю́ды, и҆ ѻ҆слы̀.

<< ← Prev Top Next → >>