Библия, Бытїѐ, Глава 18. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10018&pid=3&tid=1&bid=85
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Библия / Ветхий Завет / Бытїѐ

Библия - Церковнославянская

Бытїѐ И҆схо́дъ

Глава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 ѩ҆ви́сѧ же є҆мѹ̀ бг҃ъ ѹ҆ дѹ́ба мамврі́йска, сѣдѧ́щѹ є҆мѹ̀ пред̾ две́рьми сѣ́ни своеѧ̀ въ полѹ́дни.

2 Воззрѣ́въ же ѻ҆чи́ма свои́ма, ви́дѣ, и҆ сѐ, трїѐ мѹ́жїе стоѧ́хѹ над̾ ни́мъ: и҆ ви́дѣвъ притечѐ въ срѣ́тенїе и҆̀мъ ѿ две́рїй сѣ́ни своеѧ̀: и҆ поклони́сѧ до землѝ

3 и҆ речѐ: гдⷭи, а҆́ще ѹ҆̀бо ѡ҆брѣто́хъ блгдть пред̾ тобо́ю, не минѝ раба̀ твоегѡ̀:

4 да принесе́тсѧ вода̀ и҆ ѡ҆мы́ютсѧ но́ги ва́ши, и҆ прохладите́сѧ под̾ дре́вомъ:

5 и҆ принесѹ̀ хлѣ́бъ, да ѩ҆́сте, и҆ посе́мъ по́йдете въ пѹ́ть сво́й, є҆гѡ́же ра́ди ѹ҆клони́стесѧ къ рабѹ̀ ва́шемѹ. И҆ реко́ша: та́кѡ сотворѝ, ѩ҆́коже глаго́лалъ є҆сѝ.

6 И҆ потща́сѧ а҆враа́мъ въ сѣ́нь къ са́ррѣ и҆ речѐ є҆́й: ѹ҆скорѝ и҆ смѣсѝ трѝ мѣ҄ры мѹкѝ чи́сты, и҆ сотворѝ потре́бники.

7 И҆ течѐ а҆враа́мъ ко кра́вамъ, и҆ взѧ̀ телца̀ мла́да и҆ добра̀, и҆ дадѐ рабѹ̀, и҆ ѹ҆скорѝ пригото́вити є҆̀.

8 И҆ взѧ̀ ма́сло, и҆ млеко̀, и҆ телца̀, є҆го́же пригото́ва: и҆ предложѝ и҆̀мъ, и҆ ѩ҆до́ша: са́мъ же стоѧ́ше пред̾ ни́ми под̾ дре́вомъ.

9 Рече́ же къ немѹ̀: гдѣ̀ са́рра жена̀ твоѧ̀; Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ, речѐ: сѐ, въ сѣ́ни.

10 Рече́ же: (сѐ) возвраща́ѧсѧ прїидѹ̀ къ тебѣ̀ во вре́мѧ сїѐ въ часы̀, и҆ роди́тъ сы́на са́рра жена̀ твоѧ̀. Са́рра же ѹ҆слы́ша пред̾ две́рьми сѣ́ни сѹ́щи за ни́мъ.

Бытїѐ 18:10 - Sarah Laughing
Sarah Laughing
11 А҆враа́мъ же и҆ са́рра ста҄ра (бѣ́ста,) заматерѣ҄вшаѧ во дне́хъ: и҆ преста́ша са́ррѣ быва́ти жє́нскаѧ.

12 Разсмѣѧ́сѧ же са́рра въ себѣ̀, глаго́лющи: не ѹ҆̀ бы́ло мѝ ѹ҆́бѡ досе́лѣ, господи́нъ же мо́й ста́ръ.

13 И҆ речѐ гдⷭь ко а҆враа́мѹ: что̀ ѩ҆́кѡ разсмѣѧ́сѧ са́рра въ себѣ̀, глаго́лющи: є҆да̀ и҆́стиннѡ рождѹ̀; а҆́зъ же состарѣ́хсѧ.

14 Є҆да̀ и҆знемо́жетъ ѹ҆ бг҃а сло́во; въ сїѐ вре́мѧ возвращѹ́сѧ къ тебѣ̀ въ часы̀, и҆ бѹ́детъ са́ррѣ сы́нъ.

15 Ѿрече́сѧ же са́рра, глаго́лющи: не разсмѣѧ́хсѧ: ѹ҆боѧ́сѧ бо. И҆ речѐ є҆́й: нѝ, но разсмѣѧ́ласѧ є҆сѝ.

16 Воста́вше же ѿтѹ́дѹ мѹ́жїе, воззрѣ́ша на лицѐ содо́ма и҆ гомо́рра: а҆враа́мъ же и҆дѧ́ше съ ни́ми, провожда́ѧ и҆̀хъ.

17 Гдⷭь же речѐ: є҆да̀ ѹ҆таю̀ а҆́зъ ѿ а҆враа́ма раба̀ моегѡ̀, ѩ҆̀же а҆́зъ творю̀;

18 А҆враа́мъ же быва́ѧ бѹ́детъ въ ѩ҆зы́къ вели́къ и҆ мно́гъ, и҆ блгⷭвѧ́тсѧ ѡ҆ не́мъ всѝ ѩ҆зы́цы земні́и:

19 вѣ́мъ бо, ѩ҆́кѡ заповѣ́сть сынѡ́мъ свои҄мъ и҆ до́мѹ своемѹ̀ по себѣ̀, и҆ сохранѧ́тъ пѹти҄ гдⷭни твори́ти пра́вдѹ и҆ сѹ́дъ, ѩ҆́кѡ да наведе́тъ гдⷭь на а҆враа́ма всѧ҄, є҆ли҄ка гл҃а къ немѹ̀.

20 Рече́ же гдⷭь: во́пль содо́мскїй и҆ гомо́ррскїй ѹ҆мно́жисѧ ко мнѣ̀, и҆ грѣсѝ и҆́хъ вели́цы ѕѣлѡ̀:

21 соше́дъ ѹ҆̀бо ѹ҆зрю̀, а҆́ще по во́плю и҆́хъ грѧдѹ́щемѹ ко мнѣ̀ соверша́ютсѧ: а҆́ще же нѝ, да разѹмѣ́ю.

22 И҆ ѡ҆брати́вшесѧ ѿтѹ́дѹ мѹ́жїе, прїидо́ша въ содо́мъ: а҆враа́мъ же є҆щѐ бѧ́ше стоѧ́й пред̾ гдⷭемъ.

23 И҆ прибли́живсѧ а҆враа́мъ, речѐ: погѹби́ши ли првднаго съ нечести́вымъ, и҆ бѹ́детъ првдникъ ѩ҆́кѡ нечести́вый;

24 а҆́ще бѹ́дѹтъ пѧтьдесѧ́тъ првдницы во гра́дѣ, погѹби́ши ли ѧ҆̀; не пощади́ши ли всегѡ̀ мѣ́ста пѧти́десѧти ра́ди првдныхъ, а҆́ще бѹ́дѹтъ въ не́мъ;

25 ника́коже ты̀ сотвори́ши по глаго́лѹ семѹ̀, є҆́же ѹ҆би́ти првдника съ нечести́вымъ, и҆ бѹ́детъ првдникъ ѩ҆́кѡ нечести́вый: ника́коже, сѹдѧ́й все́й землѝ, не сотвори́ши ли сѹда̀;

26 Рече́ же гдⷭь: а҆́ще бѹ́дѹтъ въ содо́мѣхъ пѧтьдесѧ́тъ првдницы во гра́дѣ, ѡ҆ста́влю ве́сь гра́дъ и҆ всѐ мѣ́сто и҆́хъ ра́ди.

27 И҆ ѿвѣща́въ а҆враа́мъ, речѐ: нн҃ѣ нача́хъ глаго́лати ко гдⷭѹ моемѹ̀, а҆́зъ же є҆́смь землѧ̀ и҆ пе́пелъ:

28 а҆́ще же ѹ҆ма́лѧтсѧ пѧтьдесѧ́тъ првдницы въ четы́редесѧть пѧ́ть, погѹби́ши ли четы́редесѧти пѧти́хъ ра́ди ве́сь гра́дъ; И҆ речѐ: не погѹблю̀, а҆́ще ѡ҆брѧ́щѹ та́мѡ четы́редесѧть пѧ́ть.

29 И҆ приложѝ є҆щѐ глаго́лати къ немѹ̀, и҆ речѐ: а҆́ще же ѡ҆брѧ́щѹтсѧ та́мѡ четы́редесѧть; И҆ речѐ: не погѹблю̀ ра́ди четы́редесѧти.

30 И҆ речѐ: что̀, гдⷭи, а҆́ще возглаго́лю; а҆́ще же ѡ҆брѧ́щетсѧ та́мѡ три́десѧть; И҆ речѐ: не погѹблю̀ три́десѧтихъ ра́ди.

31 И҆ речѐ: поне́же и҆́мамъ глаго́лати ко гдⷭѹ: а҆́ще же ѡ҆брѧ́щѹтсѧ та́мѡ два́десѧть; И҆ речѐ: не погѹблю̀, а҆́ще ѡ҆брѧ́щѹтсѧ та́мѡ два́десѧть.

32 И҆ речѐ: что̀, гдⷭи, а҆́ще возглаго́лю є҆щѐ є҆ди́ною; а҆́ще же ѡ҆брѧ́щѹтсѧ та́мѡ де́сѧть; И҆ речѐ: не погѹблю̀ десѧти́хъ ра́ди.

33 Ѿи́де же гдⷭь, ѩ҆́кѡ преста̀ гл҃ѧ ко а҆враа́мѹ: и҆ а҆враа́мъ возврати́сѧ на мѣ́сто своѐ.

<< ← Prev Top Next → >>